close
Share with your friends

Å være forberedt på det uventede

Å være forberedt på det uventede

Cyberkriminalitet og sikkerhetsbrudd seiler frem som en av vår tids største og mest uforutsigbare trusler. Trusselaktører er i gang med å planlegge neste generasjons angrep, og virksomheters investeringer i teknologi og strukturer for informasjonssikkerhet øker. Klarer vi forberede oss på det uventede?

1000

Kontaktperson

Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Bygning med lys i kun tre vindu

I KPMGs globale topplederundersøkelse sier en av tre bedriftsledere at cybertrusselen er den aller største utfordringen selskapet står overfor, mens en av fem forteller at cybersikkerhet er forretningsrisikoen som bekymrer dem aller mest, og som potensielt vil forårsake størst skade for selskapet.

Økning i angrep som setter hele virksomheter ut av spill

Cybersikkerhet handler om å skape trygghet for at vi forstår utfordringer og trusselbilde og i større grad er forberedt til å håndtere hendelser som vil inntreffe. Spørsmålet er ikke om noe kommer til å skje, men snarere når det kommer til å skje – og antageligvis er det nært forestående.Vi ser en stor økning i angrep som setter hele virksomheter ut av spill. Trusselaktører er i gang med å forberede seg på neste generasjons angrep, som er langt mer målrettede enn tidligere. Cybertrusselen er en forretningsmodell der tyveri, utpressing og innsidehandel er helt vanlig og kriminelle tilegner seg forretningskritisk og sensitiv informasjon som selges på svartebørsen og gir angriperen en stor økonomisk fordel.

Store investeringer i informasjonssikkerhet

KPMGs globale undersøkelse «Technology Industry Outlook» viser at både små og store selskaper øker investeringer i utvikling og implementering av teknologi og strukturer for informasjonssikkerhet og risikostyring. Sikkerhetsteknologi er forventet å bli en av de store driverne for teknologiselskapers inntektsøkning i årene som kommer.

Forventede drivere for vekst i teknologibransjen i 2016 og 2017

  1. Mobile enheter og apper (27 %)
  2. Dingser og applikasjoner for helse-IT (22 %)
  3. Data og analyse (19 %)
  4. Digitale medier og annonseplattformer for video (16 %)
  5. Skytjenester (15 %)
  6. Plattformer for sosial samhandling og dialog (15 %)
  7. Delingsøkonomi og felles konsumering (14 %)
  8. Sikkerhet (14 %)
  9. Internet of Things (13 %)

Samfunnet generelt er høyeksponert for cyberangrep

Ser vi på den private sfæren, har vi alle en stor og felles avhengigheten av teknologi gjennom dingser vi kontinuerlig bruker for å utveksle informasjon. Dette gjør at vi både er en trussel for oss selv og våre omgivelser. Sammenkoblingene oss imellom gjør at individer, institusjoner og samfunnet generelt er høyeksponert for cyberangrep – enten det gjelder kritisk infrastruktur, kontrollsystemer, transportnett, flynavigasjon, betalingssystemer, køsystemer, drift av installasjoner eller andre viktige strukturer.

Hvis vi ser nærmere på ulike bransjer, er eksempelvis helsesektoren mye mindre forberedt på cyberkriminalitet enn mange andre sektorer. Verdien i helsedata og personsensitive opplysninger skal ikke undervurderes. Også offshore-bransjen er under stort press. Teknologien som forsyner alle deler av oljevirksomheten er svært utsatt og risikoen for å bli frastjålet intellektuell kapital er betydelig.

Økte investeringer i informasjonssikkerhet fremover

Disruptiv teknologi og cybertrusler anses som vesentlige risikomomenter i virksomheter vekst og utvikling. I KPMGs undersøkelse svarer teknologilederne at de forventer å investere mellom 1 % og 5 % av omsetningen på informasjonssikkerhet i år. En av fire forteller at de har vært utsatt for brudd i sikkerheten i løpet av det siste året.

Det er lett å tenke at det «ikke skjer meg», men alle virksomheter er aktører med ansvar for kritiske komponenter og intellektuelle verdier, og det er alltid noen som er avhengig av det du gjør. Tilfeldig omgang med datasystemer setter andre i fare. Dersom det er svikt i sikkerheten hos underleverandører vil også din virksomhet bli utsatt.

Vi er avhengig av tredjepartsleverandører i et økosystem, og i globale operasjoner hvor verdier krysser grenser, men det er vanskelig å ha god styring og forstå totalrisikoen.

Informasjonssikkerhet er nøkkelen til vekst

Med fremveksten av ny teknologi knyttet til eksempelvis skytjenester, mobile løsninger og internet of things, vil sikkerhet være en helt avgjørende faktor. Informasjonssikkerhet er selve grunnlaget for vekst og utvikling i en digital verden.

Vi ser en positiv utvikling blant toppledere som i større grad engasjerer seg, betrakter cybersikkerhet som en viktig del av det totale risikobildet og som en sentral faktor for fremtidig vekst og utvikling. Beregninger av potensielle tap og økt bevissthet omkring risiko og avhengighet i egen kjernevirksomhet, vil bidra til at ledere får en mer strategisk tilnærming til cybersikkerhet.

Å ligge i forkant gir virksomheten en stor konkurransefordel som kan bli helt avgjørende for fremtidig suksess.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today