close
Share with your friends

Revisorer blir cyberkrigere

Revisorer blir cyberkrigere

Med den voksende cybertrusselen innser stadig flere toppledere at det trengs en mer helhetlig og strategisk tilnærming til arbeidet med cybersikkerhet. I KPMG jobber strateger, teknologer, økonomer, revisorer og jurister side om side for å løse kundenes sikkerhetsutfordringer.

1000

Kontaktperson

Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Futuristisk data-bilde

Legger til rette for at talenter med ulik bakgrunn

KPMGs tverrfaglige tilnærming til cybersikkerhet gjenspeiler utviklingen innenfor fagområdet, som i stadig større grad beveger seg ut av IT-siloene og blir en del av virksomhetens overordnede strategi for risikostyring og verdiskapning.  

-Vi bygger kapasitet og kompetanse, og legger til rette for at talenter med ulik bakgrunn, forskjellige egenskaper og ekspertise kan vokse frem innenfor fagområdet. Vårt cyberteam skal være det naturlige valget når norske virksomheter trenger hjelp med å løse komplekse sikkerhetsutfordringer, sier Hasse Kristiansen, partner og leder for KPMGs norske cybersatsning.    

Revisorene er sentrale i cyberteamet

Blant de tverrfaglige ressursene på Kristiansens cyberteam, finner du flere revisorer. Med sin teft og talent for tallknusing og dataanalyse, ekspertise på revidering og verdivurdering, øye for detaljer, og ikke minst – unike evne til å finne avvik og etablere strukturer, har revisorene fått en sentral rolle i selskapets arbeid med å kartlegge kunders verdier, analysere sikkerhetsrutiner og etablere nye strategier og prosesser.

- Sikkerhetsfolk må komme nærmere forretningen. Det handler ikke kun om bokser og ledninger. Mennesker og prosesser kommer før teknologien, forklarer Kristiansen.

- Revisorer har kompetanse som putter dem i førersetet når det kommer til sikkerhetsarbeid. Evalueringer, analyser og revideringer av IT-sikkerhet, krav til dokumentasjon, risikostyring, verdivurderinger og estimering av økonomiske konsekvenser er kompetanse de besitter og som vinner terreng innenfor cybersikkerhet, påpeker han.


Relevante saker

Cybertrusselen stjeler topplederes nattesøvn

Å være forberedt på det uventede

Den største sikkerhetstrusselen kommer innenfra

Ta den viktige helsesjekken!

KPMG og CCIS inngår strategisk samarbeid

Cyber Security - den ukjente sfæren


Relevante tjenester

Digitalisering og cybersikkerhet

  

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today