close
Share with your friends

Norge blant de beste på rapportering av samfunnsansvar

Norge blant de beste på rapportering av samfunnsansvar

KPMGs globale undersøkelse viser at 9 av 10 store norske selskaper rapporterer på samfunnsansvar og at Norge dermed er blant landene med høyest rapporteringsrate. Den samme rapporten viser imidlertid at det fortsatt er en lang vei å gå når det kommer til kvalitet.

1000

Kontaktperson

Anette Rønnov

Director

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Person med paraply

9 av 10 rapporterer

KPMGs globale undersøkelse viser at 9 av 10 store norske selskaper rapporterer på samfunnsansvar og at Norge dermed er blant landene med høyest rapporteringsrate. Den samme rapporten viser imidlertid at det fortsatt er en lang vei å gå når det kommer til kvalitet.

KPMG gjennomfører for niende gang sin Survey of Global Corporate Reporting som analyserer de 250 største selskapene i verden, i tillegg til de 100 største selskapene i 45 land med utgangspunkt i inntjening, rapportering på bærekraft og samfunnsansvar på tvers av bransjer og land. Totalt tar årets undersøkelse for seg rapporteringen i 4500 selskaper fordelt på 41 ulike land, inkludert Norge, og dette har utviklet seg til å bli en av de mest omfattende studiene på rapportering av ikke-finansielle data. Norge er blant de ti landene hvor høyest andel av selskapene inkluderer samfunnsansvar i årsrapporten.

 

Norge har den fjerde største økningen i rapportering

86 prosent av selskapene på DNs liste over de 100 største selskapene rapporterer på samfunnsansvar i årsberetningen, mens 4 prosent har valgt å publisere enkeltstående samfunnsansvarsrapporter. Norge har lovkrav som gjør det obligatorisk for store foretak å rapportere på samfunnsansvar, og havner derfor høyt listen sammen med andre nasjoner med lignende forpliktelser. Norge har den fjerde største økningen i rapportering (17 prosent) av de 45 deltakende landene, etter India (27 prosent), Sør-Korea (25 prosent) og Taiwan (21 prosent).

 

Kvaliteten på informasjonen har ikke blitt bedre

Til tross for at flere rapporterer sitt arbeid med samfunnsansvar og bærekraft, har ikke kvaliteten på informasjonen blitt bedre. Både i Europa og globalt har kvaliteten sunket. At et selskap rapporterer betyr ikke nødvendigvis at kravene innfris og at innholdet er relevant.

- Vi opplever at selskapene som jobber strategisk med samfunnsansvar og målrettet med kvalitetsforbedring, belønnes i form av redusert risiko, økt effektivitet og mer vellykket innovasjon. Det er et område hvor ledende selskaper har mulighet til å skille seg ut og skape konkurransefordeler, sier Anette Rønnov, senior manager og leder for sustainability services i KPMG.

Globalt har rapportering på samfunnsansvar økt de siste to årene, men med en mer beskjeden vekst enn tidligere, fra 71 prosent til 73 prosent. Blant verdens 250 største selskaper ligger rapporteringsraten på 92 prosent, én prosent lavere enn i 2013. Mens Europa tidligere var best i klassen, har både Asia og Amerika de siste årene dratt i fra.

- Asiatiske land har gått fra å være etternølere til å få den høyeste rapporteringsraten i verden. Denne veksten er drevet av en rapporteringsbølge med fokus på etterlevelse av nye lovkrav og risikohåndtering, spesielt når det kommer til leveransekjeder, menneskerettigheter og lokalsamfunn, sier Rønnov.


Relevante saker

Flere rapporterer på klima

Bærekraft og samfunnsansvar - Hvilken retning beveger bedriftenes rapportering seg?

Finansiell rapportering på klimarisiko

Hjelp til grønne obligasjoner


Relevante tjenester

Miljø og samfunnsansvar

Gransking og forebyggende tjenester

 

 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today