Global Forsvarsindustri: De tradisjonelle vokser mindre

Global Forsvarsindustri: De tradisjonelle vokser mindre

- Innen tradisjonell forsvarsvirksomhet er veksten stoppet opp, men vekstmulighetene er ennå store utenfor tradisjonelle produkter, tjenester og markeder, sier Thore Kleppen, partner i KPMG. Der har den norske forsvarsindustrien posisjonert seg godt, og de bør fortsette med å utforske sine muligheter innenfor eksportregelverkets begrensninger, slår han fast.

1000
Forsvarsperson i felt

De viktigste prioriteringene for forsvarsindustrien er vekst og kostnadskontroll. Slik markedet utvikler seg, vil det være krevende å skape vekst.

Ulike modeller

Nye markeder, nyvinninger produkt- og tjenestesiden, innovative forretningsmodeller og økt ressursbruk på forskning og utvikling, vil være sentrale momenter i en slik strategi. Vi har i tidligere rapporter snakket om samarbeidsmodeller, og dette er fortsatt minst like aktuelt.

Endringer krever respons

Prisene er under press, noe som gjør det nødvendig med mer kostnadseffektiv forskning og utvikling, raskere omstilling og hurtigere respons fra egen verdikjede. Det er også et godt insentiv for å oppdatere egen forretningsmodell, blant annet gjennom å vurdere både kjøp og salg av virksomhet. Evne til å respondere på raske endringer vil være viktig.

KPMG Global Aerospace and Defense Outlook 2015 har mer stoff om:

  • Vekst og kostnadskontroll
  • Effektiv forskning og utvikling av produkter og tjenester
  • Forbedring av verdikjeden 

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.