USA tillater crowdfunding - KPMG Norge
close
Share with your friends

USA tillater crowdfunding for små og nyetablerte foretak

USA tillater crowdfunding

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har kommet med nye regler for crowdfunding for startups og mindre foretak.

1000

Relatert innhold

Skygge med ropert

Hensikten med de nye reglene fra det amerikanske «Finanstilsynet» er at disse gruppene skal kunne gå ut offentlig og hente kapital utenfor de etablerte investormiljøene samtidig som investorene skal føle seg litt tryggere på prosjektene de putter penger i.

Hovedpunktene er:

Å få regulert mindre selskapers muligheter til å skaffe kapital uten at de må forholde seg til kravene fra SEC.

Dette krever til gjengjeld full åpenhet om både finansielle og ikke-finansielle forhold rundt bedriften. Bedriften er pålagt å bruke en megler til å hente inn kapital, eventuelt benytte en egen finansieringsportal.

Crowdfunding innebærer at du henvender deg til en stor gruppe investorer og ber om at de kjøper seg inn med større eller mindre beløp. Som oftest er det snakk om finansiering av kreative prosjekter, som film eller musikk. Til gjengjeld får de som bidrar en premièrebillett eller navnet sitt i rulleteksten.

Nyetablerte selskaper kan lokke med at investorene får anledning til å være først i køen med å kjøpe det nye produktet som er utviklet.

Regler for crowdfunding kom allerede i 2012, men de nye skal gjøre papirmølla enklere siden du unngår registering hos SEC. Du står dessuten friere til å skaffe kapital hos hvem du vil.

Begrensningene ligger i pengene:

Maksimalt 1 million US dollars kan hentes inn i løpet av en 12 måneders periode.

En enkelt investor kan ikke investere mer enn 100.000 US dollars totalt i ett eller flere selskaper gjennom crowdfunding i løpet av 12 måneder.

Flere detaljer finner du i kompendiet SEC Permits Crowdfunding and Proposes Rules for Regional Securities Offerings (pdf). Det er også begrensninger i videresalg av slike verdipapirer.

Når SEC ikke sjekker foretaket, må det bygges tillit på annet vis. Det skal foreligge informasjon om:

  • Den økonomiske tilstanden i selskapet
  • Kjernevirksomheten
  • Ledelse og nøkkelmedarbeidere
  • Hva innhentet kapital skal brukes til
  • Vesentlige faktorer som gjør investeringen risikabel

Et foretak som velger denne finansieringsmetoden, slipper ikke helt unna øynene til SEC. Det er krav om en detaljert rapport hvert år.

De nye reglene trer i kraft i mai 2016.

Les mer om saken (engelsk)

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud