Revisorer blir cyberkrigere - KPMG Norge
close
Share with your friends

Revisorer blir cyberkrigere

Revisorer blir cyberkrigere

Cyberkriminalitet er en voksende trussel for virksomheter over hele verden. De innser nå at informasjonssikkerhet må være en del av toppledernes agenda og den overordnede forretningsstrategien. Men mange virksomheter mangler sårt trengte fagekspertise på området.

1000

Kontaktperson

Partner, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Skyskrapere med digital overlay

Kampen om de beste cyberhodene er hard, og Norge, som mange andre land, sliter med at det verken er tilstrekkelig antall nyutdannede med spesialkompetanse på området, eller nok erfarne kandidater som kan fylle det voksende behovet. Parallelt ser vi at nye faggrupper i stadig større grad trer inn i arbeidet med informasjonssikkerhet og bidrar i kampen mot cyberkriminalitet.

Tverrfaglig konsulentteam

KPMGs cyberteam har en tverrfaglig sammensetning. Strateger, teknologer, revisorer og jurister jobber side om side for å løse kundenes sikkerhetsutfordringer. Det er en modell som gjenspeiler utviklingen innenfor fagområdet, der cybersikkerhet er i ferd med å bevege seg ut av IT-siloene og blir en del av virksomhetens overordnede strategi for risikostyring og verdiskapning.

Bak utviklingen av KPMGs norske cyberteam står Hasse Kristiansen. Med sin lange karriere fra forsvaret, fra etablering av cybertjenester hos konkurrenten EY og som sjef for IT-sikkerhet hos betalingsformidleren Nets, er han nå i ferd med å legge puslebrikkene for det som blir et høyt kvalifisert team som skal gjøre KPMG Norge til en nøkkelaktør innenfor cybersikkerhet.

-Vi bygger kapasitet og kompetanse, og legger til rette for at talenter med ulik bakgrunn, forskjellige egenskaper og ekspertise kan vokse frem innenfor fagområdet. Vårt cyberteam skal være det naturlige valget når norske virksomheter trenger hjelp med å løse komplekse sikkerhetsutfordringer, understreker Kristiansen.

Revisorene er sentrale i cyberteamet

Blant de tverrfaglige ressursene på Kristiansens cyberteam finner du flere revisorer. Med sin teft for tallknusing og dataanalyse, ekspertise på revidering og verdivurdering, øye for detaljer, og ikke minst – unike evne til å finne avvik og etablere strukturer, har revisorene fått en sentral rolle i selskapets arbeid med å kartlegge kunders verdier, analysere sikkerhetsrutiner og etablere nye strategier og prosesser.

-Sikkerhetsfolk må komme nærmere forretningen. Det handler ikke kun om bokser og ledninger. Mennesker og prosesser kommer før teknologien, og revisorer snakker språket til mange i organisasjonen, forklarer Kristiansen.

Velger en utradisjonell karrierevei

Christian Ancher Elboth (28 år) og Olav Harald Våge (28 år) er to av KPMGs revisorer som nå har blitt cyberkrigere. Begge har bakgrunn fra NHH med master i finans, strategi og ledelse, og startet karrieren som revisorer i selskapet for henholdsvis to og tre år siden. Som rådgivere innenfor cybersikkerhet teames de opp med strateger og teknologer, som sammen er ute hos kunder og kartlegger modenhets- og trusselnivå, og etablerer nye prosesser, rutiner og løsninger for informasjonssikkerhet.

-Revisorer har kompetanse som kan putte oss i førersetet når det kommer til sikkerhetsarbeid. Evalueringer, analyser og revideringer av IT-sikkerhet, krav til dokumentasjon, risikostyring, verdivurderinger og estimering av økonomiske konsekvenser er kompetanse revisorer besitter og som vinner terreng innenfor cybersikkerhet, påpeker den ferske cyberrådgiveren Olav Harald Våge.

Utviklingen innenfor cybersikkerhet og det økte behovet for denne typen kompetanse, gjør at stadig flere økonomer og strateger nå trekkes inn i arbeidet med cybersikkerhet og digitale strategier.

-KPMGs cyberteam vokser og har i dag et sammensatt og tverrfaglig team som få andre rådgivningsselskaper kan vise til. I tillegg har vi et stort globalt nettverk med cybereksperter og fagspesialister i ryggen,  understreker Hasse Kristiansen.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud