Metalsmith or Grid Master

Metalsmith or Grid Master

Tiden for tradisjonelle bilkjøp er over. Internett-oppkoblede biler reder grunnen for helt nye forretningsmodeller, men det skjer ikke av seg selv. Bilprodusentene må knekke koden for hvordan de skal gjøre aktiv bruk av data-analyse til en integrert del av sin forretningsvirksomhet - og hvordan de kan gi kundene mest mulig igjen for å ha en bil som er tilknyttet internett.

1000
Mann som berører digital skjerm

Workshops og intervjuer

KPMGs undersøkelse "Metalsmith or Grid Master" er resultatet av en intensiv, ettårig idé- og tankeutvikling gjennomført under workshops og intervjuer med ledende eksperter fra den internasjonal bilbransjen og deltagere fra tilknyttede bransjer.

Paradigmeskifte

Etter flere tiår med relativt forutsigbare suksesser med en stort sett uforandret forretningsmodell, står den internasjonale bilbransjen overfor et paradigmeskifte av nærmest unik skala. Mer detaljert sagt står den overfor en ny tidsalder hvor mobilitet og nett-tilknytning står i sentrum, og hvor ulike megatrender vil presse bransjen fra ulike kanter.

Internettoppkoblet bil

Det er etter hvert akseptert at en bil er mye mer enn bare et transportredskap, men bilprodusentene underestimerer fremdeles langt på vei hvor store inntektsstrømmer som kan komme fra tjenester tilknyttet selve bilen. En internettoppkoblet bil er nemlig en gigantisk datagenerator, og høyteknologiselskaper som Apple og Google har allerede gjort mye for å vise verden hvordan teknologi og digitalisering kan tilby innovasjon på stadig flere områder - heriblant bilen.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.