Slik finner du den rette oppkjøpskandidaten

Slik finner du den rette oppkjøps-kandidaten

Skal bedriften vokse gjennom fusjon eller oppkjøp, må du vite hva du skal se etter. Da gjelder det å stille de rette spørsmålene.

1000
To fjellklatrere, side ved side

Hensikten med en overtakelse er å skape vekst, og kunsten er å finne det foretaket som bidrar til nettopp det. Den leteoperasjonen kan du ta fatt på ved å kartlegge mulige oppkjøpskandidater og sette sammen liste over potensielle "mål".

Denne første listen kan med fordel være ganske innholdsrik. Det kan dreie seg som bedrifter som sitter med attraktive produkter, har en god markedsposisjon eller som opererer i et geografisk område du ønsker fotfeste i.

Kartlegging på måfå kan straffe seg

Å gå i gang med en slik kartlegging på måfå kan vise seg å bli et for
omfattende arbeid. Da kan du med fordel begrense søket til et utvalg av
bransjer som kan være relevante.

Neste skritt er å skrelle ned listen til et knippe bedrifter og ta et initiativ overfor dem. Denne «short-listen» skal stemme overens med de strategiske målene du ønsker at overtakelsen skal lede frem til. I tillegg må du se på momenter som finansiell risiko, potensielle kulturelle utfordringer, din evne til å gjennomføre prosessen og ikke minst hvor villig den andre parten faktisk er til å selge.

I planleggingsfasen er det viktig å stille de rette spørsmålene

Spørsmål som dette er viktig:

  • Hvor sulten er målbedriften på å selge?
    I arbeidet med å plukke ut aktuelle objekter, er det viktig å få greie på hva som er eiernes underliggende motiver for å selge. Noen ganger er det verdt å ta en mer grundig sjekk av foretaket eller undersøke markedsforholdene.
  • Hvordan kan jeg sikre meg støtte til å overta eierskapet?
    Her handler det blant annet om god kommunikasjon til de mange interessegruppene som blir berørt av en overtakelse. De sitter med ulike forventninger. Om du ikke er i stand til å innfri dem alle, må forventningene avdekkes og håndteres.
  • Hvordan skal jeg gå løs på en konkret overtakelse?
    En effektiv første kontakt mellom partene vil gi uttelling for resten av prosessen. Her kan det være smart å ha tenkt ut en prosess for å: Informere nøkkelpersoner, presentere en plan for overtakelsen som selgeren har sansen for, og legge til rette for utveksling av informasjon underveis i prosessen.

Sikre deg nettverk og bransjeekspertise

KPMG har det globale nettverket og bransjeekspertisen til å finne og evaluere et stort antall potensielle kandidater, basert på geografi og
bransjeområder.

Vi kan foreta grundige undersøkelser for å finne de faktiske årsakene til at en bedrift er til salgs.

Og vi kan sette opp et konkret program for den innledende kontakten med målbedriften, slik at de rette personene får ryddig informasjon om hvordan du har tenkt å gå frem.

Momentene nevnt i denne artikkel er en del av KPMGs strategi for fusjoner og oppkjøp.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.