Global Boardroom Insights: Skaff riktig risikobilde. - KPMG Norge
close
Share with your friends

Global Boardroom Insights: Skaff riktig risikobilde

Global Boardroom Insights: Skaff riktig risikobilde.

I en ny publikasjon fra KPMG deler erfarne direktører og risiko-ansvarlige fra hele verden sine tanker om hvor godt deres styrer jobber for å skaffe seg overblikk over foretakets risiko – spesielt sett opp mot strategien.

1000

Kontaktperson

Kontakt

Relatert innhold

Mennesker i møte

For mange styrer og revisjonskomiteer er det en krevende oppgave å bidra til å sikre at foretaket er på rett spor og tar riktig mengde risiko.

- Forretningsverden og risikobildet er stadig mer kompleks, og utvikler seg stadig hurtigere, sier KPMG-partner Thore Kleppen om utviklingen.

I denne utgaven av publikasjonen Global Boardroom Insights deler erfarne direktører og risikoansvarlige sine tanker om hvordan styrer kan og bør jobbe for å skaffe seg overblikk over foretakets risiko – ikke minst sett i sammenheng med den overbyggende strategien.

Blant de viktigste funnene:

  • God risikostyring er en kontinuerlig diskusjon – dynamisk og på tvers av hele organisasjonen
  • Risiko og strategi går hånd i hånd
  • En riktig risikokultur har sitt utspring på toppen av organisasjonshierarkiet, men lykkes (eller feiler) på midten
  • Forstå at cyber-sikkerhet representerer en kritisk forretningsrisiko som krever styrets fulle oppmerksomhet
  • Ta et nytt blikk på hvordan roller og ansvar for risikobildet er fordelt – er det helt tydelig avklart, og fremstår fordelingen fremdeles som fornuftig?

 

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud