Global CEO Outlook 2015 – sett fra energibransjen

Global CEO Outlook 2015 – sett fra energibransjen

Midt oppe i det som for energibransjen er en ganske tøff tid, ser globale CEO-er i bransjen ut til å nære en forsiktig optimisme for fremtiden. Alt fra strengere miljøreguleringer til helt nye markedsaktører byr for tiden på betydelige utfordringer, men toppsjefene holder blikket festet på vekst.

1000
Mann jobber med solcellepaneler

42 prosent av CEO-ene i energibransjen har større tiltro til vekstmulighetene for de kommende tre årene enn hva de hadde i fjor, mens 76 prosent tror de vil øke antall ansatte i den samme tidsperioden. Internasjonal ekspansjon står også høyt på dagsorden – over halvparten av toppsjefene vil satse betydelige økonomiske ressurser utenlands.

Sammen med de andre funnene i denne rapporten, understreker dette at selv om det er turbulente tider for energiselskaper, er det også en tid med store muligheter, hvor virksomheter ser behovet for å satse mer dersom
de skal lykkes med sine langsiktige mål.

1.250 CEO-er fra internasjonale selskaper har gitt sine innspill til KPMGs Global CEO Outlook 2015, denne rapporten har hentet ut innspillene fra dem som er toppledere i selskaper innen energibransjen.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.