Teknologiledere med høye vekstambisjoner

Teknologiledere med høye vekstambisjoner

Usikkerhet. Disrupsjon. Innovasjon. Teknologiselskaper er i forkant av endringene. Det gjør at de også er de første som merker det når den globale økonomien får et positivt eller negativt skift.

1000
Mann som ser på en skjerm.

Som en del av KPMGs globale CEO Outlook Survey, har KPMG intervjuet
over 100 teknologisjefer på toppledernivå. De fortalte at de til tross for de
kontinuerlige endringene i markedet, føler seg sikrere på vekst enn tidligere
år.

Vekst har blitt helt avgjørende for globale teknologiledere og utvikling av
vekststrategier oppgis som en av de tre viktigste strategiske prioriteringene
de neste tre årene.  84 % forteller at de har aggressive vekstambisjoner, men hva gjør de for å sikre en god veksttakt? 

Disruptiv teknologi og innovasjon

Å fostre innovasjon og implementere disruptive teknologier er for teknologilederne topp strategiske prioriteringer og nøkkelen til vekst. For å nå vekstmål har over halvparten dedikert betydelige ressurser til produktutvikling. Videre har om lag halvparten investert i Internet of Things, maskin til maskin-teknologi, industrielle intranett og andre teknologiområder.

Teknologilederne ser behovet for å innovere, samtidig som over halvparten av dem svarer at de enda ikke har implementert en velutviklet innovasjonsprosess.

De synes det er vanskelig å velge hvilke teknologier som skal adopteres og hvor investeringer i innovasjon skal rettes.

De to største barrierene for innovasjon er usikkerheten omkring hvilken
teknologi som vil gi den høyeste avkastningen på investeringer (24 %) og
trusselen knyttet til rask endring i kundedynamikk (23 %). 

Teknologiledernes største bekymringer de neste tre årene

  1. Kundelojalitet (84 %)
  2. Nye konkurrenter med disruptive forretningsmodeller (74 %)
  3. Å holde tritt med ny teknologi (68 %)
  4. Konkurrentenes evne til å stjele markedsandeler (67 %)

Over halvparten betrakter operasjonell effektivitet som en kritisk faktor for virksomhetens fremtidige lønnsomhet.

I KPMG ser vi at det de neste tre årene bringer enorme muligheter for de virksomhetene som klarer å håndtere risiko og møte de endrede kravene i konkurranselandskapet.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.