Global Metals Outlook 2015: Et nytt blikk på leverandørkjeden

Et nytt blikk på leverandørkjeden

Kostnadskontroll i leverandørkjeden får mye oppmerksomhet i metallsektoren, mens aktørene revurderer om dere deres kostnadsstruktur styrker eller svekker konkurransekraften.

1000
Menn som jobber med samlebånd.

Basert på funnene i KPMG-rapporten Global Metals Outlook 2015, håper metallprodusentene nå på å kunne hente ut kostnadsbesparelser og
konkurransefortrinn fra sine leverandørkjeder. Egenskapene og resultatene hos leverandørene vil være avgjørende fremover, men likevel ser få metall-organisasjoner ut til å ha et tilstrekkelig godt overblikk over sitt nettverk av leverandører til at de kan tvinge igjennom forbedringer.

Rapporten lister opp fem viktige aksjonspunkter for metallprodusenter:

  1. Metallorganisasjoner må fokusere på produkt- og prosessforbedringer for å styre kostnader og lønnsomhet. Slik kan de holde unna konkurrentene mens tradisjonelle handelsstrømmer utfordres gjennom Kinas oppbremsing og påfølgende globale overkapasitet.
  2. Nye produkter, forretningsmodeller og disruptive krefter vil tvinge metallorganisasjoner til å utvikle mer smidige, transparente og etterspørselsdrevne leverandørkjeder og integrerte planleggingsmodeller. Men oversikt over leverandørkjeden forblir lav, og det er betydelige muligheter for sterkere samarbeid mellom aktørene.
  3. Metall-organisasjonen må satse mer på forsknings- og utviklingsaktiviteter, tiltrekke seg talent, utvikle mer inkluderende innovasjonsmodeller og samarbeide med teknologikyndige partnere for å kunne kapitalisere på nye muligheter.
  4. Vanskelige markedsforhold og fortsatt overkapasitet i enkelte markeder vil tvinge metall-organisasjoner til å fokusere på å finne nye vekstmuligheter som kan ta unna deler av produksjonsoverskuddet. Ubalansen mellom kapasitet og etterspørsel vil fremdeles skape utfordringer på kort og mellomlang sikt.
  5. Appetitten på oppkjøp og fusjoner er uforutsigbar, så metall-organisasjoner vil måtte fokusere mer på å bygge partnerskap med kunder, leverandører og sågar konkurrenter for å kunne levere innovasjoner, styrke effektiviteten i leverandørkjeden og oppnå størst mulig vekst og lønnsomhet.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.