close
Share with your friends

Jakten på det perfekte helsevesenet

Jakten på det perfekte helsevesenet

Det norske helsevesenet lovprises for sine resultater, men det koster. Det er kun USA som bruker mer penger på helse enn Norge. Er dagens system bærekraftig, og hva skal til for å utvikle et optimalt helsevesen?

1000

Kontaktperson

Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Jordkloden

"In Search of the Perfect Health System"

KPMGs helseeksperter har førstehåndserfaring fra helsevesen i ulike verdenshjørner, og har kartlagt og beskrevet hvordan helsevesenet er utformet i 26 ulike land og regioner, inkludert Norden. Det er mye å hente ved å se på beste-praksis rundt omkring i verden og samarbeide om å finne gode løsninger.    

Lederen for KPMGs globale helsesatsning, Mark Britnell, lanserte nylig boken "In Search of the Perfect Health System". Han har jobbet over 20 år i private og offentlige helseorganisasjoner og besøkt mer enn 60 land gjennom sin lange karriere. Få andre har så mye kunnskap om hva som får et helsevesen til å fungere. Denne kunnskapen deler han i sin innsiktsfulle bok som gir inspirasjon fra ulike deler av verden og viser hvordan global samhandling kan løse helseutfordringer. 

Felles helseutfordringer krever bedre samarbeid mellom landegrenser

I følge Britnell finnes det per i dag ikke et optimalt helsevesen, men han peker på ulike interessante og nyskapende strukturer og poengterer at ved å sette sammen elementer fra ulike land, får vi et tilnærmet perfekt system.

-Samarbeid mellom land blir stadig viktigere fordi vi står overfor mange av de samme problemene. Eksempelvis er forholdet mellom den yrkesaktive og aldrende befolkningen i rask endring, noe som skaper store utfordringer i mange land. På lengre sikt vil det vil rett og slett ikke være nok arbeidskraft tilgjengelig for ta vare på de eldste, sier Mark Britnell.

- Norge er heldig som kan bruke såpass mye penger på helsevesenet. Den
gjennomsnittlige levealderen er på over 81,6 år, tredje høyest av i-landene,
understreker han.  

Se mot Asia som har god balanse

KPMGs analyse viser at det er mye å lære av beste praksis i land som Hong Kong og Singapore, som bruker mindre penger på helse enn Norge.

-Singapore har en god balanse mellom helse og eldreomsorg, og mellom ansvaret for innbyggere og myndighetenes rolle. De har en forventet levealder på 83 år og bruker kun 4,9 % av BNP på helse, forklarer Wencke van der Meijden, senior manager og ansvarlig for helse i KPMG Norge.

-Norge og andre land evner i stadig større grad å skape bedre rammebetingelser slik at innbyggere kan eldes på en aktiv, sunn og mer uavhengig måte. Dette var nesten umulig noen generasjoner tilbake. Å hente lærdom fra andre land kan bli helt avgjørende for en vellykket utvikling av norsk helsevesen. Norge roses for sitt forebyggende arbeid, men vi har fremdeles mye å lære når det kommer til integrert omsorg og anvendelse av knappe ressurser i helsesektoren, påpeker van der Meijden.

 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today