close
Share with your friends

Gode framtidsutsikter for digitalekspertene

Gode framtidsutsikter for digitalekspertene

En global undersøkelse blant 4000 IT-ledere viser at en omfattende digital omveltning gjør at virksomheter nå dreier fokuset fra IT-funksjonalitet og kostnader, over på digitalt innhold og beslutningsstøtte. Etterspørselen etter fageksperter innen big data og analyse har økt dramatisk og mange har fått en digitalsjef som ny kollega.

1000

Kontaktperson

Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

To kvinner

KPMG har i samarbeid med analyseselskapet Harvey Nash intervjuet nærmere 4000 IT-ledere fra 50 land om deres erfaringer, behov og forventninger til fremtiden. Resultatene fra undersøkelsen er samlet i CIO Survey - verdens største og mest pålitelige undersøkelser innenfor IT-ledelse.

Undersøkelsen viser at det er store digitale omveltninger på gang hos virksomheter over hele kloden. 2 av 3 IT-sjefer melder at digital teknologi allerede nå utfordrer etablerte forretningsmodeller og er med på å skape dyptgripende endringer i organisasjonen.

28 % tror de vil bli berørt i løpet av de neste to årene. Dette merkes aller
mest hos virksomheter innenfor kringkasting, reklame, teknologi og telecom. 

Digitalsjefen blir ny kollega som følge av virksomhetenes behov for digitalkompetanse

Vi ser en tydelig trend når det kommer til behovet for spesifikk fagekspertise. Det har det siste året vært en stor økning i etterspørselen etter nøkkelferdigheter, og da spesielt innenfor big data og analyse. Dette er med på å drive lønningene for disse fagekspertene kraftig oppover.

- Vi ser en stor vekst i virksomhetenes etterspørsel etter digitalkompetanse. 17 % av IT-sjefene forteller at de nå har ansatt eller samarbeider med en Chief Digital Officer (CDO). Det er en økning på 10 % fra fjoråret. Ytterligere 5 % sier de kommer til å ansette en CDO i løpet av 2015, forteller Arne Helme, partner og sjef for rådgivningstjenester innenfor teknologi i KPMG Norge.

Big data og analyse kommer øverst på listen over manglende fagkompetanse og ferdigheter (36 %), etterfulgt av prosjektledelse (34,2 %). 19,2 % sier de mangler digital kompetanse, mens 12,8 % etterlyser ekspertise på sosiale medier. 

Det er dalende interesse for fagekspertise innenfor teknisk arkitektur, virksomhetsarkitektur og forretningsanalyse, som er områdene med størst nedgang i etterspørsel.

IT-sjefen overtar eierskap fra markedssjefen

Fjorårets undersøkelse viste at mange markedssjefer eide og ledet den digitale agendaen i virksomheten. Årets resultater viser imidlertid at IT-sjefene har fått høyere selvtillit når det kommer til sin egen digitale rolle og er i ferd med å overta mye av det digitale ansvaret fra markedssjefen.   

- Sammenlignet med 2014 har det digitale eierskapet blant IT-folkene gått opp med 18 %, mens det går ned fra 40 % til 24 % i markedsavdelingen. Det er også en 7 % økning i antall virksomheter som opererer med delt eierskap, sier Helme. 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today