Når 10.000 kinesere handler på nett

Når 10.000 kinesere handler på nett

Kineserne kjøper nær halvparten av sine luksusgjenstander over nett, ifølge «China’s Connected Consumers. When 10,000 Chinese shop... Insights from a 2015 survey». Dette er en analyse av en ny undersøkelse om netthandel, gjennomført av KPMG i samarbeid med luksus-nettbutikken Mei.com og den sosiale plattformen Weibo, begge med tilhold i Kina.

1000
Asiatisk mann som surfer på tablet

Tydelig økning i handel på nett, sosiale medier og mobile plattformer

Undersøkelsen er gjort online blant 10.150 forbrukere av luksusvarer i Kina. Hensikten er å kartlegge handlemønsteret. Sammenholdt med en tilsvarende undersøkelse i 2014, avdekkes en tydelig økning i handel over nett. Like tydelig er det at sosiale medier og mobile plattformer påvirker utviklingen.

Åtte hovedfunn om kinesernes nettvaner

Her er hovedfunnene:

  • 45 prosent av respondentene oppgir at de handler de fleste luksusvarene i nettbutikker.
  • Det høyeste beløpet de syntes det var greit å betale for én vare var 4200 CNY, eller snaut 5500 NOK. Til sammenlikning lå smertegrensen på 1900 i CNY i 2014-undersøkelsen.
  • I gjennomsnitt brukte kundene 2300 CNY på hvert luksuskjøp, rundt 3000 NOK.
  • Hovedårsaken til å handle over nettet er fremdeles prisnivået og bedre avtaler.
  • Kosmetikk er den mest populære varegruppen innenfor netthandel, etterfulgt av damesko, vesker, lærvarer, samt klær og «accessories» for kvinner.
  • Handlelysten utløses først og fremst av omtale og bilder av luksusprodukter i blogger og på sosiale medier.
  • Nettkjøp av luksuriøse tjenester øker også. Det omfatter hotell- og restaurantbesøk og reiser.
  • Sammenlignet med 2014, oppgir nær dobbelt så mange av luksuskonsumentene at de planlegger å bestille utenlandsreiser over nettet.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.