close
Share with your friends

Data og analyse: Fra innsikt til verdiskapning

Data og analyse: Fra innsikt til verdiskapning

En ny undersøkelse i regi av KPMG viser at bruken av dataanalyse i globale virksomheter har nådd hele 97 %. Imidlertid er kun en av fem toppledere fornøyd med dataenes kvalitet og pålitelighet, og ønsker mer forretningsdrevet og verdiskapende innsikt.

1000

Kontaktperson

Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Dame som peker på grafer på storskjerm

KPMG har gjennomført en global undersøkelse hvor mer enn 800 toppledere fra 15 land har blitt intervjuet om anvendelse av data og analyse, og hvilke utfordringer og muligheter selskapet står ovenfor i sine datadrevne initiativer. De ferske resultatene viser at det har skjedd mye i løpet av kort tid. Mens fokuset for ett år siden var å få bedre innsikt gjennom data, har mange nå kommet et steg videre, og forstår at de må bruke sin nyervervede innsikt til å skape konkrete verdier.

Dataanalyse har blitt allemannseie

Årets undersøkelse viser at 97 % av selskapene nå bruker data og analyse på ett eller flere forretningsområder. Det stilles stadig høyere krav til organisasjoners utnyttelse av data, og diskusjonene er flyttet fra IT- og markedsavdelingen og inn i styrerommet.

Topplederne forteller at tidlige gevinster fra nye datadrevne initiativer allerede hentes ut i form av raskere beslutningsprosesser (86 %), redusert forretningsrisiko (67 %) og bedre og mer nøyaktige beslutninger (80 %).

Statistikk som viser nåværende og fremtidige fordeler av dataanalyse

Stoler ikke på egne data

Til tross for at dataanalyse har blitt allemannseie, skaper den fremdeles mye hodebry. Over halvparten av organisasjonene sliter med å evaluere dataenes kvalitet og pålitelighet, og kun 14 % mener de har kompetanse og kapasitet til å benytte seg av mulighetene som ligger i dataanalyse. De fleste ønsker å skape verdi gjennom utnyttelse av data, men kun en av fem toppledere er fornøyd med innsikten de får.

Øverst på listen over toppledernes nåværende og planlagte anvendelse av dataanalyse står risikohåndtering (97 %), salg og markedsføring (92 %) og finansiell styring (87 %). Den største motivasjonen for å investere i verktøy for data og analyse er ifølge KPMGs undersøkelsen økt produktivitet (47 %), salgsvekst (37 %) og reduserte kostnader (16 %).

Statistikk som viser nåværende og planlagt bruk av dataanalyse

Mulighetene for å utnytte dataanalyse til å skape nye inntektsstrømmer er mange, men under en fjerdedel av virksomhetene har så langt utforsket hvordan de kan øke lønnsomhet gjennom innsikt. Kun en av tre bruker dataanalyse til å skreddersy markedsføring, mens bare 16 % bruker data for å predikere fremtidige trender.

For å lese mer om resultatene fra undersøkelsen og KPMGs betraktninger, se rapporten Going beyond the data: Turning data from insights into value. 

Les også KPMGs blogginnlegg med råd til virksomheter som ønsker å bruke dataanalyse på en mer strategisk og verdiskapende måte.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today