Åtte steg til mer verdiskapende dataanalyse - KPMG Norge
close
Share with your friends

Åtte steg til mer verdiskapende dataanalyse

Åtte steg til mer verdiskapende dataanalyse

Utfordringen med dataanalyse er å skape forretningsdrevet og anvendbar innsikt som gir konkret og varig verdi. Her er åtte steg som fører deg på vei mot en mer strategisk og lønnsom bruk av dataanalyse.

1000

Kontaktperson

Partner, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Mann som peker på statistikk på tavle

I forrige innlegg skrev vi om resultatene fra KPMGs undersøkelse om bruken av dataanalyse i globale selskaper. Av de over 900 intervjuede toppsjefene, svarer 97 % at virksomheten bruker dataanalyse på ett eller flere forretningsområder. Men kun en av fem er fornøyd med dataenes kvalitet og pålitelighet, og ønsker mer verdiskapende innsikt. Her er KPMGs råd til virksomheter som ønsker å bruke dataanalyse på en smartere måte.

1. Adresser de viktigste utfordringene virksomheten står ovenfor

Ikke let etter et generelt verktøy for dataanalyse. Se heller etter en løsning på en spesifikk forretningsutfordring. Forståelse for de mest kritiske fokusområdene i virksomheten vil lede deg dit det er størst behov for anvendt dataanalyse.

2. Forstå at innsikt ikke kun kan komme fra data

Den opparbeides gjennom analyse av data og innsikt på tvers av siloer, som igjen kan spores tilbake til utfordringene virksomheten står ovenfor. Data og analyse er et lagspill.

3. Ha en bred tilnærming

Ikke fokuser på individuelle prosjekter. Bygg en overordnet, datadrevet organisasjonskultur som underbygger og styrker beslutninger og investeringer knyttet til data og analyse.

4. Definer hva slags gevinster du ønsker

Hva ønsker du å oppnå? Reduserte kostnader? Forbedret kundeservice eller bedre risikostyring? Verdi og gevinst avhenger av hvilke utfordringer du skal løse og viktigheten for selskapet.

5. Fokuser på kundene

Spør deg selv hvordan du kan bruke nye typer data og algoritmer for å automatisere beslutningstaking slik at kundeservice og evnen til å skape lønnsomme kundetransaksjoner forbedres.

6. Still de riktige spørsmålene

Ikke implementer dataanalyse kun for brukens skyld. Prioritér hva slags innsikt du trenger og forstå den potensielle verdien som ligger i dine data.

7. Mål suksess

Bruk gode resultater for å demonstrere den potensielle verdien som ligger i å investere i nye prosjekter, og del din ekspertise med resten av organisasjonen.

8. Involver interessenter på et tidlig stadium

Artikuler verdien av dataanalyse til organisasjonen og til investorer som nå i økende grad forstår verdien av data og analyse som en del av en endringsstrategi, ikke kun som en kilde til innsikt i eksisterende forretningsutfordringer.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud