Økt handel gir utbygging av megahavner i Asia

Økt handel gir utbygging av megahavner i Asia

Såkalte megaskip gir kostnadsfordeler, lavere drivstofforbruk og er mer miljøvennlige. Problemet er at havnene ikke uten videre klarer å håndtere disse store containerskipene. Singapore er i gang med å utvikle en megahavn for å redusere presset på kapasiteten. Konkurransen er hard mellom de asiatiske landene, så det holder ikke bare å bli større.

1000
Container-havn

Megautbygging i Singapore

Etter Shanghai er Singapore verdens nest mest trafikkerte havn, med en kapasitet på drøyt 33 millioner twenty-foot equivalent unit, TEU.

Nå investerer havnemyndighetene 2,6 milliarder US dollar i en utvidelse som skal gi en kapasitet på å håndtere 50 millioner TEU i 2017.

Det er bare begynnelsen. Omtrent 10 nautiske mil lenger vest finner vi Tuas Havn. På lang sikt skal tyngdepunktet for transittvirksomheten flyttes hit, med en vekst i kapasiteten på 65 millioner TEU - hvert år. Målet er at Singapore skal bli regionens knutepunkt for handel og logistikk. Første fase skal være klar i løpet av 10 år.

Middelklassen vokser og får kjøpekraft

Singapore ligger strategisk til for den viktige handelsåren mellom øst og vest gjennom Malacca-stredet. I tillegg vokser den regionale trafikken i Asia som en følge av økt handel mellom landene her.

En stor bidragsyter er Kina, der middelklassen vokser og får mer kjøpekraft. Samtidig er produksjonen flyttet fra Kina til blant annet Vietnam, Malaysia og Thailand. Resultatet er at havnene sliter med opphopning og forsinkelser.

Den nye silkeveien er digital

Det har bidratt til å inspirere til Kinas planer om Den Maritime Silkeveien, som vil korte ned rutene fra Midt-Østen og Afrika til Kina og Japan. Planene omfatter en ny kanal gjennom Thailand, kalt Kra Canal eller Thai Canal, som vil bli en konkurrent til Malacca-stredet og Singapore.

Derfor planlegger Singapore allerede fra starten av å bake inn smarte
logistikkløsninger på toppen av den økte kapasiteten. Her snakker vi om å bruke
sensorer, automatisering og energieffektive løsninger for å gi ytterligere
konkurransekraft.

Les hele rapporten her (pdf)

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.