Lederne har ansvar for helhetlig risikostyring - KPMG Norge
close
Share with your friends

Lederne har ansvar for helhetlig risikostyring

Lederne har ansvar for helhetlig risikostyring

Norsk sokkel er blant verdens sikreste, men fallende oljepriser har skapt en kuttbølge som mange frykter vil gå på bekostning av sikkerheten. Petroleumstilsynet har definert ledelsesansvar som et prioritert område i 2015, et grep som skal sørge for at sikkerheten ivaretas og at risikostyringen blir mer helhetlig.

1000

Forfatter

Partner, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Mann som inspiserer et rør

Petroleumstilsynet har satt «Ledelsesansvar» som én av fire hovedprioriteringer for 2015, og tilsynets direktør Anne Myhrvold har vært klokkeklar på at kutt og innsparinger ikke skal gå på bekostning av sikkerheten. Samtidig er hun tydelig på at ledelsen må sikre at informasjon om risiko etterspørres og legges til grunn for strategiske og operative beslutninger.

Dette er helt i tråd med KPMGs ledende praksis som angir at effektiv risikostyring må ha en sterk forankring hos styret og ledelsen, og være integrert i beslutningsprosesser. Dette vil også kunne bidra til en mer lønnsom og mer stabil fremtid for næringen.

Nytt syn på risikostyring

Petroleumstilsynets prioriteringer avspeiler en klar forventning om at industrien må innta et helhetlig og strategisk syn på risikostyring. Mange vil da måtte endre sine risikostyringssystemer. Fremfor risikostyringssystemer som er et kontrollapparat med ensidig fokus på HMS og håndtering av utilsiktede eller uønskede hendelser, må det utvikles et strategisk styringsverktøy som skaper et helhetlig bilde av risikoer selskapet er – eller kan bli – eksponert mot. Da vil ledelsen tydelig se hvordan kartlegging av risiko gir verdifull innsikt og viktig beslutningsstøtte for strategiske veivalg.

Kunne man for eksempel kjøpt forsikringer for å dempe effekten av det kraftige fallet i oljepriser? Hvordan anså man risikoen for at premissgivende aktører ville gjennomføre omfattende kostnadskutt? Hvordan vurderte man effekten av slike kostnadskutt for egen virksomhet?

Helhetlig og framoverskuende

Framoverskuende styring av risiko vil aldri bli eksakt vitenskap. Imidlertid vil de som klarer å integrere prosesser for risikoidentifikasjon og -vurdering med prosesser for strategi- og virksomhetsstyring,  raskt oppleve både økt konkurransekraft og større handlefrihet ved uventede hendelser gjennom bedre beslutningsgrunnlag.

Oljenæringen kan hente erfaringer fra bank-, finans- og forsikringsbransjen, hvor regelverk krever en årlig evaluering der ledelse og styre gjør en helhetlig vurdering av selskapets risiko – i et fremtidsrettet perspektiv. Her vurderes blant annet hvordan ulike strategiske scenarier påvirker virksomhetens risikoeksponering, og virksomhetene må dokumentere hvordan denne informasjonen benyttes i strategi- og beslutningsprosesser.

Noen aktører er godt i gang her, og ett moment bør man merke seg: De som evner å gjøre risikostyring helhetlig og strategisk, opplever også at det åpner for kostnadsbesparelser og økt lønnsomhet.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud