close
Share with your friends

CIO Survey 2015

CIO Survey 2015

KPMG har gjort en global undersøkelse blant 4000 IT-ledere som viser at virksomheter verden over prioriterer nytt: De bruker mer på teknologi, og behovet for fagekspertise innenfor big data og digital analyse skyter i været.

1000

Kontaktperson

Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Mann klatrer på is

KPMG har, i samarbeid med analyseselskapet Harvey Nash, intervjuet nær 4000 IT-ledere fra 50 land om deres erfaringer, behov og forventninger til fremtiden. Resultatet er CIO Survey 2015 - verdens største og mest pålitelige undersøkelser innenfor IT-ledelse.

To av tre IT-sjefer melder at digital teknologi allerede nå utfordrer etablerte forretningsmodeller og bidrar til dyptgripende endringer i organisasjonen, mens 28 prosent tror de blir berørt innen to år. Dette merkes aller mest hos virksomheter innenfor kringkasting, reklame, teknologi og telecom.

Gode tider for digitalekspertene

Undersøkelsen viser at behovet for spesifikk fagekspertise øker, og da spesielt innenfor big data og analyse, endringsledelse og utvikling. Dette bidrar til å drive opp lønningene for disse fagområdene.

– Vi ser en stor vekst i virksomhetenes etterspørsel etter digitalkompetanse. 17 % av IT-sjefene forteller at de nå har ansatt eller samarbeider med en Chief Digital Officer (CDO). Det er en økning på 10 % fra fjoråret. Ytterligere 5 % sier de kommer til å ansette en CDO i løpet av de neste månedene, forteller Arne Helme, partner og sjef for rådgivningstjenester innenfor teknologi i KPMG Norge.

Interessen for fagekspertise innen teknisk arkitektur, virksomhetsarkitektur og forretningsanalyse er derimot på retur.

- Seks av ti It-sjefer sier at virksomheten deres mangler spesifikk kompetanse og at dette er en voksende utfordring som vil hindre dem i å holde tritt med de raske endringene. Halvparten av virksomhetene benytter seg i stadig større grad av innleid ekspertise for å fylle tomrommet, påpeker Helme.

Større optimisme og økte budsjetter

Optimismen vokser likevel blant IT- og teknologilederne. 44 % av respondentene har fått større budsjetter de siste tolv månedene, og vi må tilbake til 2007 for å finne en tilsvarende økning i IT-investeringene.

- Det har ikke lenger høyeste prioritet å levere stabile og kostnadsbesparende løsninger, selv om dette fortsatt er viktig. I stedet dreies fokuset mot business intelligence og analyse, kundeinvolvering og engasjement, samt omdømmehåndtering via teknologiløsninger for sosiale medier. Det er områder hvor styre og ledelse nå har høye forventninger, forklarer Helme.

Cybertrusler skaper hodebry

Cybersikkerhet volder respondentenes stadig større hodebry. Ni av ti respondenter medgir at et alvorlig og fiendtlig angrep kan skade virksomhetens forretninger og omdømme.

Helme kan fortelle at én av fire IT-sjefer i løpet av det siste året har rapportert inn en hendelse som har rammet virksomhetens IT-sikkerhet. Kun hver femte sier seg godt rustet til å håndtere alvorlige hendelser, og det utgjør en tilbakegang på 6 prosentpoeng siden 2014.

- Til tross for økt bevissthet om cybertrusler og flere negative hendelser, mener 64 % at konkurransefordelene ved skyløsninger, mobile løsninger og plattformer veier opp for den sikkerhetsrisikoen de utsetter seg for, avslutter han.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today