1 av 5 virksomheter ansetter digital ekspertise - KPMG Norge
close
Share with your friends

1 av 5 virksomheter ansetter digital ekspertise

1 av 5 virksomheter ansetter digital ekspertise

Etterspørselen etter fagekspertise innen big data og digital analyse er i stor vekst. Innen utgangen av 2015 vil én av fem virksomheter ha en digitalsjef med på laget.

1000

Forfatter

Partner, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Dame som ser på grafer på skjerm

KPMG har i samarbeid med analyseselskapet Harvey Nash intervjuet nærmere 4000 IT-ledere fra 50 land om deres erfaringer, behov og forventninger til fremtiden. Resultatene fra undersøkelsen, som ble gjennomført i første kvartal av 2015, er samlet i årets CIO Survey – en av verdens største og mest pålitelige undersøkelser innenfor IT-ledelse.

Undersøkelsen viser at det er store digitale omveltninger på gang hos virksomheter over hele kloden. 2 av 3 IT-sjefer melder at digital teknologi allerede nå utfordrer etablerte forretningsmodeller og er med på å skape dyptgripende endringer i organisasjonen. 28 % tror de vil bli berørt i løpet av de neste to årene.

Digitalsjefen blir ny kollega

Undersøkelsen viser en tydelig trend når det kommer til behovet for spesifikk fagekspertise. Det har det siste året vært en stor økning i etterspørselen etter nøkkelferdigheter, og da spesielt innenfor big data og analyse. Dette er med på å drive lønningene for disse fagekspertene kraftig oppover.

Vi ser en stor vekst i virksomhetenes etterspørsel etter digitalkompetanse. 17 % av IT-sjefene forteller at de nå har ansatt eller samarbeider med en Chief Digital Officer (CDO). Det er en økning på 10 % fra fjoråret. Ytterligere 5 % sier de kommer til å ansette en CDO i løpet av 2015.

Big data og analyse kommer øverst på listen over manglende fagkompetanse og ferdigheter (36 %), etterfulgt av prosjektledelse (34,2 %). 19,2 % sier de mangler digital kompetanse, mens 12,8 % etterlyser ekspertise på sosiale medier.

Det er dalende interesse for fagekspertise innenfor teknisk arkitektur, virksomhetsarkitektur og forretningsanalyse, som er områdene med størst nedgang i etterspørsel det siste året.

Større optimisme og økte budsjetter

Til tross for bekymringer knyttet til manglende fagekspertise, vokser optimismen blant IT- og teknologilederne. Dette gjenspeiles i økte budsjetter og nye prioriteringer. 44 % av respondentene har hatt voksende budsjetter de siste tolv månedene. Vi ser nå den største økningen i teknologirelaterte kostnader siden 2007.

Det ikke lenger høyeste prioritet å levere stabile og kostnadsbesparende løsninger, selv om dette fortsatt er viktig. I stedet dreies fokuset mot business intelligence og analyse, kundeinvolvering og engasjement, samt omdømmehåndtering via teknologiløsninger for sosiale medier. Det er områder hvor styre og ledelse nå har høye forventninger.

Tilfredse IT-sjefer

Åtte av ti IT-sjefer forteller at de er godt fornøyde med sin rolle og føler at de får nok utfordringer. Men når det gjelder fremtiden, forventer nesten halvparten å bytte jobbrolle i løpet av de neste to årene. Kun en av tre melder om lønnsøkning det siste året, mens 7 av 10 mottar frynsegoder i form av biler, insentivplaner, aksjer eller lignende. Undersøkelsen viser også at IT-sjefene har fått høyere selvtillit når det kommer til sin egen digitale rolle.

IT-avdelingen er i ferd med å overta det digitale ansvaret fra markedsførerne. Sammenlignet med i fjor har det digitale eierskapet blant IT-folkene gått opp med 18 %, mens det går ned fra 40 % til 24 % i markedsavdelingen. Det er også en 7 % økning i virksomheter som opererer med delt eierskap. 1 av 3 IT-sjefer forteller at samarbeidet med markedsavdelingen har blitt bedre og tettere, og at relasjonen nå er veldig god.

Cybertrusler skaper hodebry

Respondentenes bekymringer knyttet til cybersikkerhet er økende. Ni av ti er enige i at et alvorlig og fiendtlig angrep kan skade virksomhetens forretninger og omdømme. Helme kan fortelle at én av fire IT-sjefer i løpet av det siste året har rapportert inn en hendelse som har rammet virksomhetens IT-sikkerhet, og at kun én av fem mener de er godt rustet til å håndtere alvorlige hendelser. Det er 6 % mindre enn i 2014.

Til tross for økt bevissthet om cybertrusler og flere negative hendelser, mener 64 % at konkurransefordelene ved å benytte seg av skyløsninger, mobile løsninger og plattformer veier opp for den sikkerhetsrisikoen de utsetter seg selv for.

Infografiikk CIO undersøkelse

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud