Cyberangrep skremmer vekk investorer - KPMG Norge
close
Share with your friends

Cyberangrep skremmer vekk investorer

Cyberangrep skremmer vekk investorer

I en global undersøkelse gjennomført av KPMG svarer 8 av 10 investorer at de skygger unna selskaper som har vært utsatt for hacking. Selskaper som ikke klarer å vise at de tar cybersikkerhet på alvor risikerer å miste finansiell støtte fra sine investorer.

1000

Kontaktperson

Partner, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

En gruppe med mennesker rundt et møtebord

Investorene som har besvart undersøkelsen tror at under halvparten av styrene i selskapene de investerer i har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere risiko knyttet til cybersikkerhet. De tror videre at 43 % av styremedlemmene har uakseptabelt lavt kunnskapsnivå og evne til å håndtere innovasjon og risiko i den digitale hverdagen.

Det er en forventning om at selskapene skal klare å styrke sin evne til å håndtere cybertrusler, fra bunn til topp, og da også i styret. Selskaper som har en god styring og forståelse for risiko er bedre rustet for fremtidige trusler og hendelser. Dersom noe går galt settes søkelyset fort på ledelsen og styret i selskapet.

KPMG ser at virksomheter verden over sliter med å vise investorer at de tar cyberrisiko på alvor og derfor blir mindre interessante som investeringsobjekter. Samtidig ser 86 % av investorene i undersøkelsen markedet for produkter og tjenester innenfor cybersikkerhet som et attraktivt og viktig vekstområde.

For å styrke fokuset på cybersikkerhet, mener KPMG at følgende punkter bør gjennomgås:

  • Styret må betrakte cybersikkerhet som en forretningsrisiko og ikke kun et IT-problem
  • Styret må forstå de juridiske implikasjonene med cyberrisiko, sett i sammenheng med selskapets omgivelser og rammebetingelser
  • Styremedlemmene bør ha tilstrekkelig ekspertise innenfor cybersikkerhet, og diskusjoner omkring risikohåndtering bør få fast og tilstrekkelig tid på styrets agenda
  • Styremedlemmene bør sette forventninger til at ledelsen etablerer et helhetlig rammeverk for håndtering av cyberrisiko med et tilstrekkelig budsjett og rom for rekruttering
  • Diskusjoner om cyberrisiko bør inkludere kartlegging og vurdering av ulike typer risiko, med tilhørende planer for det enkelte risikomoment
Infografikk cybersikkerhet styrer

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud