Kun ett av fire byggeprosjekter leveres til avtalt tid

Kun ett av fire byggeprosjekter leveres i tide.

KPMGs globale undersøkelse i bygg- og anleggsbransjen viser at forsinkelser, sprengte budsjetter og mangel på kvalifisert arbeidskraft i byggeprosjekter skaper store bekymringer for byggherrer verden over.

1000

Kontaktperson

Svein Wiig

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Byggearbeider på arbeidsplass.

I KPMGs globale undersøkelse er søkelyset satt på bygg- og anleggsindustriens modenhet når det kommer til planlegging og finansielle prognoser, rekruttering, risikostyring, prosjektledelse og samarbeid. Gjennom intervjuer med over 100 byggherrer fra private og offentlige virksomheter verden over, har KPMG for niende år på rad tatt temperaturen på den globale bygg- og anleggsbransjen og kartlagt hvilke utfordringer den står ovenfor i et marked som er i rask utvikling.

Sprengte rammer innen budsjett og tid

Til tross for betydelige fremskritt når det kommer til planlegging og kontroll, viser undersøkelsen at kun en tredjedel av byggeprosjektene ferdigstilles innenfor forventet tidsramme og budsjett. Mer enn halvparten av byggherrene forteller om én eller flere dårlige leveranser i løpet av fjoråret.

Bare ett av fire prosjekter ble levert før tidsfristen."Når byggeprosjekter blir store, øker kompleksiteten. Selv om vi ser fremskritt innenfor planlegging og risikostyring, er det mye som gjenstår når det kommer til å redusere antall mangelfulle prosjektleveranser og komme i mål innenfor avtalt budsjett- og tidsramme", forteller Svein Wiig, partner i KPMG Norge.

Ønsker tettere samarbeid med entreprenørene

Dårlige prosjektleveranser skaper utfordringer, samtidig viser KPMGs undersøkelse at det implementeres stadig mer avanserte og profesjonelle planleggings- og godkjenningsprosesser. 84 prosent av byggherrene svarer at virksomheten kartlegger prosjekter med bruk av både risikoanalyser og finansielle analyser. 74 prosent krever i tillegg analyser av leveransestrategi og kontrakter.

Selv om 69 prosent mener at dårlig innsats fra entreprenørens side er den største årsaken til at prosjekter mislykkes, forventer åtte av ti byggherrer et tettere samarbeid med entreprenørene i årene som kommer.

- Her er det to mulige scenarier. Det kan være et ønske om å integrere entreprenører med byggherren på eiersiden for å kunne effektivisere prosjektleveranser, redusere kostnader og risiko. Alternativt ønsker byggherren å være tettere på entreprenøren på grunn av manglende tillit, sier Wiig.

Flertallet opererer med fastpris i byggeprosjekter

58 prosent av byggherrene forteller at de benytter seg av fastprisavtaler i byggeprosjektene. 16 prosent opererer med en garantert makspris, mens 18 prosent  forholder seg til målprising med bruk av insentiver og dagbøter. Kun 10 prosent  nngår kontrakter basert på løpende timer og materialkost.

At så mange opererer med en fastprismodell viser en svakhet i relasjonen mellom entreprenør og byggherre. Det bekreftes også med at kun en av tre byggherrer svarer at de har full tillit til entreprenøren, påpeker Wiig. Undersøkelsen viser at 72 prosent legger prosjektene ut på anbud når de skal tildele kontrakter.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today