Fortsatt stor skepsis til skyløsninger - KPMG Norge
close
Share with your friends

Fortsatt stor skepsis til skyløsninger

Fortsatt stor skepsis til skyløsninger

KPMGs globale undersøkelse om IT outsourcing viser at seks av ti virksomheter bruker mindre enn 10 % av IT-budsjettet på skytjenester. Bekymringer knyttet til sikkerhet og personvern er en hemsko for skyleverandørene og bidrar til lavere adopsjon enn forventet.

1000

Kontaktperson

Partner, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Mann som holder en mobiltelefon

KPMG har gjennomført en global undersøkelse i markedet for outsourcing av teknologitjenester. Resultatene gir et godt innblikk i hvordan toppledere og beslutningstakere innenfor strategi og IT-anskaffelser forholder seg til skyen og hvordan fremtiden vil komme til å se ut.

Vi ser at markedet er i stor endring og i løpet av få år vil bli nesten ugjenkjennelig. Mange virksomheter flytter nå fokuset fra forretningsområder til teknologi, og leter etter muligheter for å anvende teknologi der det til enhver tid er størst potensial for vekst. Det skaper grobunn for skyteknologien og baner vei for en ny bølge med tjenestetilbydere som vil innta markedet i årene fremover. For virksomhetene innebærer dette større valgmuligheter, men også økt kompleksitet.

Treg adopsjon

Fordelene med å ta i bruk skytjenester er mange, men til tross for utsikter til store kostnadsbesparelser, rask og enkel tilgang til nyeste teknologi, kort vei til implementering av gode standardløsninger og bedre kundestøtte, går adopsjonen av skyløsninger uforholdsmessig sakte.

Undersøkelsen viser at seks av ti virksomheter bruker mindre enn 10 % av IT-budsjettet på skyløsninger, og at syv av ti bruker under 20 %. Kun 2 % bruker mer enn halvparten av IT-budsjettet i skyen.

28 % av respondentene i undersøkelsen mener de største barrierene for implementering av skytjenester er utfordringer knyttet til sikkerhet, personvern og oppbevaring av data, etterfulgt av utfordringer knyttet til integrasjon mot eksisterende IT-driftsmodell (17 %) og utfordringer knyttet til lovgivning, regler og compliance (16 %).

KPMGs globale undersøkelse viser en oversikt over de største barrierene for implementering av skytjenester:

Infografikk skytjenester

Stoler ikke på skyen

At kundene ikke stoler på skyen er forståelig, ettersom leverandørene verken gir kunden anledning til å gjennomføre due diligence og kontrollere den tekniske arkitekturen som skal huse deres data, eller tilgang til loggene som gir dem mulighet til å overvåke sikkerheten i skytjenesten. Mangelen på direkte kontroll skaper usikkerhet.

Bekymringene knyttet til sikkerhet og personvern i skyen er imidlertid uproporsjonalt store sett i forhold til andre outsourcing-tjenester. Risikoen knyttet til cybersikkerhet må ikke overskygge de store fordelene ved å benytte skyløsninger.

CIA, som er en organisasjon med svært høye krav til å sikre informasjon, bruker aktivt Amazons skyplattform. Dette er ett av mange eksempler på at skyen er et like godt alternativ som andre løsninger. Fra et teknologisk ståsted er virksomhetens data like sikker i skyen som på en server i egne lokaler og er et trygt valg for datalagring av størsteparten av de data som produseres og forvaltes.

Trenger en god styringsmodell

Sikkerhet og personvern kan enkelt håndteres gjennom en effektiv styringsmodell og en klok tilnærming til hva som kan forvaltes i skyen. Her kreves det en god risikovurdering og en stegvis tilnærming. Behovet for å investere i gode styringsmodeller vokser i takt med at markedet og leveransemodellene blir mer komplekse.

Etter hvert som kompetanse og evne til å håndtere den nye leveransemodellen styrkes, vil skyløsninger vinne frem i større grad enn tidligere.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud