close
Share with your friends

En ny tilnærming til verdiskapning i helsevesenet

En ny tilnærming til verdiskapning i helsevesenet

For å utvikle et bærekraftig helsevesen er det ikke nok hente ut gevinster på enkelte områder. Det krever et helhetlig syn på pasienten!

1000

Kontaktperson

Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Mann som ser ut av vindu

Tradisjonelle siloer må brytes ned for å legge til rette for at helseleverandører
kan komplementere hverandre, etablere og dele et felles verdisett. Etter hvert
som budsjetter strammes inn og helseomsorgen blir mer pasientsentrert, skifter
myndigheter og leverandører fokus fra volum til verdi.

Resultater og utfall avhenger sterkt av hvor hensiktsmessig behandlingen er. I noen tilfeller handler det om beslutninger om hvorvidt en pasient bør behandles. Det er for eksempel ingen vits å betale for utskiftning av en hofte dersom pasienten får det bedre ved å ikke gjennomføre dette inngrepet.

Pasienters ulike behov kan illustreres med følgende eksempel:

Herr Hansen Fru Nilsen

Pasient med et enkeltstående helsetilfelle 
Pasient med flere lidelser 
Alder: 40 år   Alder: 80 år 
Diagnose: Meniskskade i et kne Diagnoser: Diabetes, hjerte- og karsykdom, tykktarmkreft. Sosialt: ektemann med demens 
Behandling: Artroskopi utført av ortoped Behandling: Flere leverandører på kontinuerlig basis,
inkludert hjemmehjelp for ektemannen 
Utfall: Han kan gå, trene og være smertefri Utfall: Avhenger av pasientens forventninger, men kan inkludere: mulighet til å bo hjemme, færre eller ingen diabetesanfall, kurert
for kreft, økt mobilitet 
Helsetilbud: Klinikk og fysioterapeut med spesialisering på kneskader Helsetilbud: koordinert mellom spesialist, hjemmehjelp og
allmennpraktiker 

Ikke sterkere enn det svakeste leddet

En enkeltstående leverandør kan ganske enkelt kalkulere verdien av en behandling eller et inngrep gjennom å betrakte resultat opp mot kostnad. Helsevesen i mange land kan vise til utmerkede resultater takket være effektive prosesser og dyktige fagfolk.

Imidlertid øker antall pasienter med flere samtidige lidelser etter hvert som den aldrende befolkningen vokser og livsstilssykdommer brer om seg. I Norge vil befolkningen over 65 år dobles de neste 15 årene. I slike tilfeller kan ikke verdien av en enkelt behandling betraktes isolert, ettersom det trengs flere behandlingsformer. Selv pasienter med enkeltstående tilfeller vil kunne trenge behandling fra flere helseleverandører, hvorav en svakt ledd behandlingskjeden, for eksempel en sykehusinfeksjon eller dårlig fysioterapi, kan påvirke det endelige utfallet. 

Den sanne verdien av pasientbehandling

Den sanne verdien av behandlingen reflekteres i måleparametre som evnen til å returnere til jobb, grad av generell velvære og livskvalitet – slik pasienten opplever det. Og det påvirkes av pasientens reise gjennom helsevesenet. Verdi kan også beregnes gjennom å måle effektiv anvendelse av ressurser, for eksempel operasjonssaler, ventetider og oppfølging av pasienter.

De tradisjonelle grensene i helsevesenet strekkes for å inkluderer både pasienter, helsevesen og lokale tjenester. Alle har fått en mer fremtredende rolle i pasientforløpet.

Relevante saker

Jakten på det perfekte helsevesen

Himmel eller helvete


Andre relevante lenker

Helse

Offentlig sektor

Rådgivning

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today