Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift

Sjekkliste for bokføring og behandling av mva.

Bygge- og anleggsvirksomheter må i det daglige forholde seg til omfattende og kompliserte regelverk både for merverdiavgift og bokføring. En sjekkliste fra KPMG gjør denne jobben litt enklere for berørte parter.

1000
Sjekkliste med blyant

Med så kompliserte regler, risikerer mange virksomheter etterberegning av merverdiavgift ved et bokettersyn løper, og de kan i tillegg bli ilagt renter og tilleggsavgift. Om de har kommet i skade for å bryte bokføringsloven, kan de ilegges daglig løpende tvangsmulkter for bokføringspålegg som ikke er etterkommet innen en gitt frist. 

I KPMG ønsker vi å hjelpe våre kunder til å unngå dette, og vi har derfor utarbeidet en spesialtilpasset sjekkliste for bokføring og merverdiavgift for bygg- og anleggsnæringen. Håpet er at denne sjekklisten skal være et nyttig hjelpemiddel - ikke bare for å overholde regelverket, men også for å se hvordan man kan tilpasse avtaler, transaksjonsstrukturer og lignende for på lovlig vis å unngå å betale for mye i avgifter.

Les sjekklisten her (pdf)

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.