close
Share with your friends

Tjenester

Tjenester

KPMG er et av verdens ledende kompetansemiljøer innen revisjon, rådgivning, regnskapsføring, skatt og avgift.

KPMG leverer tjenester innen revisjon, rådgivning, regnskapsføring, skatt og avgift.

Revisjon (Audit)

Troverdigheten til kapitalmarkedet er i stor grad basert på tilliten til uavhengig revisjon og gjennomgang av selskapers regnskaper. KPMG holder høyeste standard når det gjelder god revisjonsskikk og reviderer nær halvparten av verdiene på Oslo Børs.

Dette er selskaper som stiller svært høye krav til våre leveranser. Derfor trenger vi revisorer med fagteknisk kompetanse og dyp bransjeforståelse. Som revisor i KPMG vil du jobbe i tverrfaglige team og blir kundens betrodde sparringspartner i arbeidet med å identifisere risiko og muligheter.

Ytterligere informasjon om revisjon i KPMG.

Rådgivning (Advisory)

KPMGs rådgivere hjelper virksomheter med å redusere risiko, forbedre og effektivisere forretningsprosesser og skape verdier. Vi bistår våre kunder med å løse utfordringer, identifisere muligheter, igangsette tiltak og planlegge for fremtiden.

KPMG har et ledende fagmiljø innen økonomisk- og forretningsrelatert rådgivning. Våre tjenesteområder inkluderer blant annet teknologi, virksomhetsstyring, gransking, corporate governance, internkontroll og organisasjonsutvikling.

Ytterligere informasjon om rådgivning i KPMG.

Regnskaps- og økonomitjenester (Accounting)

KPMG tilbyr et komplett tjenestespekter innenfor regnskap og økonomi. Vi skreddersyr løsninger for virksomheter, enten de har behov for et nytt regnskaps- og lønnssystem, hjelp til årsoppgjør, juridisk rådgivning, effektivisering av økonomifunksjonen, leie av controller eller økonomidirektør, eller annen bistand. Med beste-praksis innenfor teknologi og prosesser, er vi med på å sikre økt effektivitet, kontroll og lønnsomhet.

Ytterligere informasjon om regnskaps- og økonomitjenester i KPMG.

Skatt, avgift og advokattjenester (Tax and Legal)

Våre advokater innen skatt, avgift og forretningsjuss hjelper organisasjoner i alle størrelser med å navigere seg frem i et landskap med stadig mer komplekse lovreguleringer.

Vi har bred fagekspertise, kunnskap og innsikt i skattemessige konsekvenser knyttet til områder som internasjonale arbeidsforhold, oppkjøp og transaksjoner, internprising, konkurranserett og compliance. Det gjør at vi kan gi effektive råd og bistå med skattemessig planlegging som skaper store konkurransemessige fordeler for våre kunder.

Ytterligere informasjon om skatt, avgift og advokattjenester.