Audit Delivery Center (ADC) | KPMG | NO
close
Share with your friends

Audit Delivery Center (ADC)

Audit Delivery Center (ADC)

Deltidsjobb i KPMG Audit ved siden av studier.

Deltidsjobb i KPMG Audit ved siden av studier.

Nå har du mulighet til å skaffe deg verdifull erfaring innen revisjon ved siden av studiene. Lær om årsregnskap og økonomiske analyser. Åpent for 2.-4. klassinger (BRR, MRR og siv.øk.).

I ADC gjøres oppgaver som:

  • konkrete revisjonshandlinger
  • økonomiske analyser/trendanalyser
  • kontroll av detaljer i årsregnskap, ligningspapirer og årsrapporter
  • drift og vedlikeholdsoppgaver i tilknytning til revisjonsfaglige verktøy
  • administrative oppgaver