Pure Sustainability er et tjenesteområde i KPMG Advisory som jobber med bærekraftsrådgiving. Vårt team består av 20 motiverte konsulenter som brenner for å hjelpe private og offentlige virksomheter implementere bærekraft i sin drift og strategi. Hos oss finner man blant annet siviløkonomer, samfunnsvitere, revisorer og teknologer.

Litt om oss

Bærekraftsavdelingen i KPMG har vokst raskt de siste årene. Nye krav og forventinger fra sivilsamfunnet og myndigheter gjør at mange bedrifter står overfor store utfordringer, men også spennende og lønnsomme muligheter. Vi veileder bedrifter og organisasjoner som ønsker å bli ledende på bærekraft i sine sektorer gjennom å utforme konkrete ambisjoner, mål og tiltak samt transparent rapportering.

KPMG Pure Sustainability har tre fagområder: strategi og transformasjon, rapportering og verifikasjon, og bærekraftig finans. Vi samarbeider også tett med andre tjenesteområder i KMPG, særlig innenfor teknologi, revisjon og risk and regulatory.Marianne Reime

People-ansvarlig, Pure SustainabilityCarl Christian Christensen

Leder, Pure SustainabilityHva er typiske arbeidsoppgaver hos oss?

I Pure jobber vi med mange forskjellige typer prosjekter og kunder. Arbeidsdagen varierer fra dag til dag. Som del av Pure-teamet lærer du raskt mye, og må henge med på utviklinger og lovkrav innen ESG-feltet. Nedenfor har vi listet opp mulige oppgaver hos oss:

• Intervju med kundens interessenter for å kartlegge forventninger og forbedringsbehov

• Utarbeide ulike analyser som, sektoranalyser, dokumentanalyser og gapanalyser

• Utvikling av vesentlighetsanalyse for bedrifter som skal i gang med bærekraftstrategi

• Bistå i utforming av bærekraftsrapporter

• Bistå med taksonomiscreening, aktsomhetsvurderinger, og klimarisikoanalyse av utlånsporteføljer

• Utarbeide tilbud til nye prosjekter og mulige kunder