Digital Platforms er et tjenesteområde i KPMG Advisory som består av rundt 60 konsulenter. Avdelingen består av en fin blanding erfarne og unge talenter. Konsulentene våre har bred kompetanse innenfor utvikling, sikkerhet, teknologi, ledelse, økonomi, logistikk og brukeradopsjon.

Litt om oss

I Digital Platforms jobber vi hovedsakelig med systemutvikling, -implementering og -forvaltning. Som Microsoft-partner fokuserer vi primært på produkter som Dynamics 365, Microsoft 365, Power Platform og Azure.

Vi bidrar med rådgiving til anskaffelse, konfigurering, utvikling, opplæring og sikkerhet i systemimplementering. I tillegg kan våre konsulenter fylle roller som prosjektledere, testledere, endringsledere og løsningsarkitekter.Mie Johannessen

People-ansvarlig, Digital PlatformsAndrea De Capitani

Leder, Digital PlatformsHva er typiske arbeidsoppgaver hos oss?

I Digital Platforms jobber vi med ulike prosjekter, både internt og eksternt. Vi har et bredt spekter av profiler, så hos oss finner en alltid noe nytt å lære. Nedenfor er det listet opp noen eksempler på oppgaver vi utfører for kunder:

• Utviklingsoppgaver knyttet til Dynamics 365, Microsoft 365, Power Platform og Azure

• Rådgiving rundt løsningsarkitektur og sikkerhet på Cloud-platformer

• Kartlegging og behov- og tilstandsanalyser

• Systemforvaltning gjennom Managed Services

• Brukerorientert systemimplementering med fokus på gevinstrealisering

• Konfigurering av Dynamics 365 og design av integrasjoner

• Analysere prosesser hos kunde for å bistå og veilede kunder i valg av teknologi