Eskil Høksnes Wilhelmsen | KPMG | NO
close
Share with your friends

Eskil Høksnes Wilhelmsen

Senior Manager

KPMG i Norge

Eskil har flere års erfaring som rådgiver og besitter to kjernekompetanser. Den første er økonomi- og virksomhetsstyring som handler om å realisere/operasjonalisere strategien. Den andre er profesjonalisering av økonomifunksjonen. Disse to henger tett sammen, da økonomifunksjonen bør være en strategisk støttespiller i videreutvikling av kjernevirksomheten. Videre trekker han på operativ erfaring som økonomiansvarlig og controller. Både i linjen og gjennom prosjekter har han arbeidet med performance management, strategiimplementering, KPI-er, styringsmodeller, mål- og resultatstyring, virksomhetsstyringsprosesser (strategi, forretningsplanlegging, rapportering, analyse, modellering) og økonomiprosesser (budsjett/prognose, periodeavslutning, regnskap).

Kontakt

E-post: eskil.wilhelmsen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9253
LinkedIn

Kompetanseområder

Bedriftsrådgivning Effektiv beslutningsstøtte Effektiv økonomifunksjon Rådgivning Strategiutvikling og -implementering Økonomistyring

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2009 Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH) Spesialisering: økonomisk styring og strategi

  • 2008 Masterkurs, Handelshøyskolen BI, Supply Chain Management og finans

Akkreditering

  • 2013 PRINCE2 Foundation

Arbeidserfaring

  • 2012 - d.d. KPMG AS, Senior Manager og tjenesteansvarlig for området Finansiell Modellering og Rapportering (FMR)

  • 2011 WashTec, Økonomiansvarlig

  • 2010 - 2011 WashTec, Business Controller

  • 2010 Texas Instruments, Financial Controller

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg