Roar Velle

Senior Manager

KPMG i Norge

Roar Velle er utdannet statsautorisert revisor. Han har 15 års erfaring fra revisjon av små og mellomstore virksomheter innenfor aksjeinvesteringer, teknologi, handel, produksjon og eiendom. Roar har også erfaring fra revisjon av andre typer virksomheter, herunder idrettsorganisasjoner og stiftelser. Roar har bred kunnskap og erfaring i å bistå kunder med ulike problemstillinger vedrørende skatt og merverdiavgift, omstrukturering og kapitaltransaksjoner. Han yter teknisk assistanse i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap, konsernregnskap og selvangivelser.

Kontakt:

E-post: roar.velle@kpmg.no
Telefon: +47 9243 5597

  • Revisjon
  • Skatt og avgift
  • Små og mellomstore bedrifter
  • Master i regnskap og revisjon, Norges Handelshøyskole

  • Statsautorisert revisor

  • 2017 – dd. KPMG AS, Senior Manager

  • 2008 – 2017 Sumergo DA, statsautorisert revisor

  • 2005 – 2008 Sentrum revisjon AS, registrert revisor

  • 2003 – 2005 Rott Revisjon, registrert revisor

  • 1995 – 2001 UMOE/ABB/AIBEL, logistics and accounting