Susann Thorvaldsen

Senior Manager

KPMG i Norge

Susann startet i KPMG i 2016 og jobber som senior manager i Audit. Hun er utdannet statsautorisert revisor og har flere års erfaring fra skatteetaten og omfattende bransjeerfaring fra revisjon; særlig innenfor eiendom, konsulentvirksomhet, retail og spedisjon.

Videre har hun vært utleid som konsernregnskapssjef i et av Norges største kraftkonsern, herunder hatt ansvaret for konsernregnskap etter IFRS og månedlig rapportering i Cognos.

Susann har ledet faggrupper innen selskapsrett, skatt og merverdiavgift, og som et ledd i sitt faglig engasjement har hun også publisert tre artikler i fagbladet Revisjon og Regnskap, om selskapsrettslige og skattemessige problemstillinger ved fusjon over landegrensene.

Susann er foreleser på Regnskap Norge sine oppdateringskurs, samt på kurs både eksternt og internt i KPMG. Forelesningene omfatter ulike temaer innen regnskap, selskapsrett, skatt og avgift.

Kontakt

E-post: susann.thorvaldsen@kpmg.no

Telefon: +47 913 05 519

LinkedIn

 • Revisjon
 • SMB-markedet
 • 2013, Master i regnskap og revisjon, Handelshøyskolen BI

 • 2002, Bachelor i revisjon, Handelshøyskolen BI

 • 2017, SA 3802 Champion

 • 2016, IFRS

 • 2014, Statsautorisert revisor

 • 2010, Autorisert regnskapsfører

 • 2016 – d.d, KPMG AS, Senior Manager

 • 2008 – 2016, BHL DA, Statsautorisert revisor

 • 2006 – 2008, Oslo fylkesskattekontor/Skatt øst, Spesialrevisor

 • 2002 – 2008, Bærum likningskontor, Skatterevisor