close
Share with your friends
Stian Tørrestad

Stian Tørrestad

Director

KPMG i Norge

Stian Tørrestad er statsautorisert revisor og har vært ansatt i KPMG siden 2007 hvor han nå jobber i selskapets Audit & Assurance avdeling i Oslo.

Stian har ledet nasjonale og internasjonale revisjonsoppdrag i et bredt spekter av industrien, inkludert olje og gass, shipping, verftsindustri og eiendom. Han har omfattende erfaring med komplekse prosjekter, inkludert konvertering av regnskapsspråk, restrukturering, fisjon/fusjon, oppkjøp av virksomheter, samt børsnoteringer.

Han har videre betydelig erfaring med selskaper som rapporterer etter IFRS og norsk god regnskapsskikk, samt selskaper med SOX kontroller. Stian har i tillegg vært utleid som fagekspert innen olje og gass, samt selskapers rapportering av betalinger til myndigheter, og har i forbindelse med dette arbeidet internasjonalt i Nederland og Nigeria.

Kontakt
E-post: stian.torrestad@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9452

Kompetanseområder
Energi og naturressurser Fast eiendom Fornybar energi Industriell produksjon Internrevisjon Olje og gass Revisjon Risikostyring Skipsbygging og transportutstyr
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2008 Master i regnskap og revisjon

  • 2006 Bachelor i økonomi og administrasjon

Akkreditering
  • Statsautorisert revisor

  • IFRS

  • US GAAS og ICoFR

Arbeidserfaring
  • 2007 – d.d. KPMG AS, Director

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere