Jørgen Westrum Thorsen

Manager

KPMG i Norge

Jørgen har bakgrunn som miljø- og bærekraftsrådgiver olje- og gassindustrien. Han har jobbet mye med utvikling av bærekraftstrategier og bærekraftsrapportering. Jørgen har også erfaring og fagbakgrunn fra evaluering av miljøbelastning samt å sikre samsvar med miljølovgivning. I KPMG jobber han med store selskaper innen energi og industri – og hjelper sine kunder med å møte samfunnets forventninger til ansvarlig drift, miljøansvar og samfunnsansvar. Jørgen har sertifisert utdanning i bærekraftsrapportering etter GRI Standards-rammeverket.

Jørgen er utdannet Msc i Industriell Økologi fra NTNU og har en bachelor i samfunnsøkonomi fra samme universitet.


Kontakt:
jorgen.thorsen@kpmg.no
+47 9803 7323
LinkedIn

 • Bærekraft
 • Energi og naturressurser
 • Industriell produksjon
 • Klimaendringer og bærekraftig utvikling
 • Olje og gass
 • Oppstrømsleting og -produksjon
 • Risikorådgivning
 • Rådgivning
 • Skipsbygging og transportutstyr
 • Tjenester - internrevisjon, risiko og compliance
 • 2011 – 2013 MSc Industriell Økologi, NTNU

 • 2007 – 2011 BSc, Samfunnsøkonomi, NTNU

 • GRI Standards

 • 2017 – dd. KPMG AS, Manager

 • 2015 – 2017 Teekay Offshore Productions, Project Control Engineer

 • 2013 – 2015 Teekay Offshore Production, Miljø- og bærekraftsrådgiver

 • 2012 – MISA, Summer intern