close
Share with your friends
Jacob Thorsell

Jacob Dahlmann Thorsell

Manager | People & Change

KPMG i Norge

Jacob Dahlmann Thorsell har erfaring fra prosjektledelse, fasilitering av arbeidsgrupper og workshops, ledelsesrådgivning og endringsledelse. Han har jobbet med endrings- og digitaliseringsprosjekter, interessehåndtering, internasjonale samarbeidsprosjekter og strategiutvikling i den offentlige sektor i Danmark.

Han har erfaring fra nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter i den offentlige sektor, før han startet i People & Change-teamet i KPMG. Jacob har bred arbeidserfaring fra internasjonale miljøer, og fra utvikling av organisasjoner med ansatte fra hele verden.

Han har i sin karriere vært rådgiver for konsernledelsene i det danske Utenriksdepartementet og Energidirektoratet innenfor organisasjonsutvikling, endringsledelse og strategiutvikling, samt innenfor faglige politiske temaer. I flere av sine prosjekter har han jobbet med endringsledelse av ulik karakter - enten som følge av innføring av ny teknologi, nye arbeidsprosesser, endret organisasjonsstruktur eller endret arbeidsplassutforming.


Kontakt:
jacob.thorsell@kpmg.no
+47 900 51 424
LinkedIn

Kompetanseområder
Endringsledelse Ledelse av transformasjonsprogram Prestasjonsrettet organisasjonsutforming Transformasjon i det offentlige
Utdanning og kvalifikasjoner
  • Mastergrad i Offentlig Administrasjon, Roskilde Universitet, 2013 – 2015

  • Bachelorgrad i Offentlig administrasjon, University College Copenhagen, 2009 – 2013

Arbeidserfaring
  • 2020 – d.d. KPMG AS, Konsulent

  • 2016 – 2020 Energistyrelsen (Danmark), Direksjonsrådgiver, prosjektleder og program manager

  • 2014 – 2017 Utenriksdepartementet (Danmark), Prosjektleder og rådgiver