close
Share with your friends

Hallvard Totland

Advokat / Manager

KPMG i Norge

Hallvard Totland er advokat og jobber som forretningsjuridisk rådgiver innen fagfeltene skatte- og avgiftsrett, fast eiendoms rettsforhold og selskapsrett. Han yter bistand til foretak i forbindelse med omorganisering og klage- og endringssaker overfor Skattekontor/Skatteklagenemnd. Videre jobber han med internasjonal bedrifts- og personbeskatning og han bistår privatpersoner med skatterådgivning og utarbeidelse av skattemelding.

Som tidligere Tax Manager i et større oljeserviceselskap har Hallvard betydelig innsikt i utfordringer aktører i denne bransjen møter i sin globale aktivitet, særlig betydningen av å sikre klausuler ved inngåelse av kontrakter som ivaretar selskapenes behov innen skatte- og avgiftsområdet.

Hallvard har også allsidig erfaring fra Skatteetaten. Bl.a. jobbet han mange år som skattejurist med hovedvekt på endringssaker og bokettersyn innen skatte- og avgiftslovgivningen.  I tillegg lang erfaring som leder bl.a. som leder for Fastsetting selskap. Han har også vært prosjektleder for større utviklingsprosjekt direkte underlagt Skattedirektøren. Han har også prosedyreerfaring innen ulike rettsområder.

 

Kontakt

E-post: hallvard.totland@kpmg.no

Telefon: +47 4151 9603

LinkedIn

Kompetanseområder

Nasjonale markeder SMB-markedet Stiftelser og eiendom
Hallvard Totland

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2018, Advokatkurs

  • 1996, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (Juridisk embetseksamen)

  • 1989, Befalsskole, Hærens Våpentekniske Korps

Akkreditering

  • 2019, Advokatbevilling

Arbeidserfaring

  • 2016 - d.d., KPMG Law Advokatfirma AS, Advokat/Manager

  • 2014 - 2019, KPMG Law Advokatfirma AS, Advokatfullmektig

  • 2014 - 2016, DeepOcean Management AS, Tax Manager

  • 2003 - 2014, Skatteetaten, Underdirektør/kontorsjef

  • 1996 - 2003, Skatteetaten, Skattejurist

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg