close
Share with your friends
Anne Tengs-Pedersen

Anne Tengs-Pedersen

Partner

KPMG in Norway

Anne Tengs-Pedersen er partner og advokat. Hun er leder av KPMGs Global Mobility Services i Stavanger. Anne er spesialisert innen nasjonal og internasjonal personbeskatning, og bistår nasjonale og internasjonale klienter med skatte- og trygdemessige problemstillinger i forbindelse med inn- og utstasjonering av personell. Videre bistår hun utenlandske selskaper med å oppfylle skatte- og rapporteringsmessige forpliktelser i forbindelse med virksomhet i Norge. Hun bistår også norske arbeidsgivere og arbeidstakere med trygde- og skattemessige problemstillinger som for eksempel skattemessig behandling av naturalytelser, representasjon, firmaturer, selvangivelser, trygdemedlemskap etc. Anne benyttes ofte som foredragsholder på kurs og seminarer i regi av KPMG Stavanger, og har også holdt flere kurs og seminarer for Stavanger Næringsforening.

Kontakt

E-post: anne.tengs-pedersen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9630
LinkedIn

Kompetanseområder
Immigrasjonstjenester Internasjonale markeder Juridiske tjenester Nasjonale markeder Rådgivning internasjonale arbeidsforhold Skatt og avgift Trygdeavtaler
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 1996: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

Akkreditering
  • Advokatbevilling

Arbeidserfaring
  • 2005 - dd: KPMG Law advokatfirma AS. Advokat fra 2009, og partner fra 2015.

  • 1996 - 2005: Skattejurist i Skatt vest, blant annet 5 år ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere