close
Share with your friends
Tom Daniel Sunde

Tom Daniel Ø. Sunde

Director

KPMG i Norge

Tom Daniel har lang erfaring med store IKT-, omstillings- og endringsprosjekter i offentlig sektor. Før han i 2014 begynte i KPMG, hadde han jobbet over ti år i linjen som rådgiver og leder hos henholdsvis Aetat og NAV, organisasjoner som har gjennomgått store endringsprosesser med innføring av både IT-systemer og store organisasjonsendringer. Tom Daniel er sertifisert innen både prosjekt- og programledelse og han har gjennomført prosjekter i henhold til PRINCE2 og programmer i henhold til MSP. 

Tom Daniel har i ulike roller arbeidet med å utarbeide og implementere organisasjonsendringer med effektive strukturer som skaper merverdi. Han har arbeidet med prosessforbedringer både med hensyn til produksjonsflyt, effektivisering av støttefunksjoner, samt forbedring av organisatoriske prosesser. Tom Daniel har også arbeidet med strategiutvikling, herunder både analyse og implementering av strategier, og han er god til å bevege seg mellom strategisk og operativt nivå.

Tom Daniel har erfaring fra å jobbe mot ulike ledernivå for identifisere realistiske og hensiktsmessige løsninger. Han har både utarbeidet og ledet HR-prosesser knyttet til organisasjonsendringer med innplassering av personell, og har lang erfaring fra samhandling med tillitsvalgte. Han har også arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling/-styring, herunder både analyse av kompetansebehov og implementering av kompetansetiltak.

 

Kontakt

Telefon: +47 4063 3928
E-post: tom.daniel.sunde@kpmg.no
LinkedIn

Kompetanseområder
Bedriftsrådgivning Endringsledelse Ledelse av transformasjonsprogram Løsningsnettverk Mennesker og endring Optimalisering av HR-funksjonen Optimalisering av arbeidsstyrken Prestasjonsrettet organisasjonsutforming Rådgivning Talentutvikling
Utdanning og kvalifikasjoner
 • 2004, Master of Science – cand.oceon, Norges Handelshøyskole, spesialisering: Strategi, organisasjon og ledelse

 • 2000, Hovedfag statsvitenskap, Universitet i Oslo

Akkreditering
 • MSP – Managing Successfull Programs (2014)

 • Prince 2 (2013)

 • ITPP – IT Project Professional, styring av smidig systemutviklingsprosjekter (2013)

 • Certified Scrum Product Owner (2012)

 • Solstrandprogrammet AYL (2010-11)

Arbeidserfaring
 • 2012 - 2013, NAV Moderniseringsprogrammet, Prosjektleder forretning og tjenesteutvikling

 • 2009 - 2012, NAV Oslo, Direktør

 • 2006 - 2009, NAV Oslo, Avdelingsdirektør/Assisterende direktør

 • 2005 - 2006, Aetat, Kontorsjef

 • 2003 - 2005, Aetat, Seniorrådgiver / prosjektleder

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere