Thor Inge Skogrand

Advokat / Director

KPMG i Norge

Thor Inge er director og advokat  i avdelingen for indirekte skatter i KPMG  Law Advokatfirma AS. Han har med over 23 års juridisk arbeid med merverdiavgift og bokføringsrettslige prosjekter og saker opparbeidet  seg en bred og omfattende  erfaring innenfor fagområdene. Thor Inge har som ledd i dette også opparbeidet seg erfaring med  tilgrensede fagområder som selskapsrett, avtalerett, regnskapsrett, toll og skatterett.

Som rådgiver og prosjektleder, har han bistått nasjonale og internasjonale virksomheter av ulike størrelser, herunder store og betydelige aktører innenfor bransjer som IT, telekommunikasjon, e-com, bank og forsikring, leasing og fast eiendom.

Han bistår i forbindelse med bokettersyn, kontakt med skattemyndighetene, omorganiseringer,  cross-border transaksjoner, kjøp og overtakelse av virksomheter og selskaper, outsourcing, avgiftsgjennomganger, utarbeidelse og gjennomgang av avtaleverk fra et avgiftsmessig ståsted, etablering av virksomhet i Norge eller i utlandet, bistand tilknyttet merverdiavgift i EU og andre land, bistand ved ulike avgiftsregistreringer og rapporteringer, avgiftsmessige vurderinger og betenkninger, bokføringsrettslige vurderinger og betenkninger, bistand med søknad om ulike dispensasjoner etter bokføringsregelverket og regnskapsregelverket mv.

Thor Inge har skrevet en rekke artikler om merverdiavgift og bokføringsregelverket.

 

Kontakt

E-post: thor.skogrand@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9269
LinkedIn

 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Energi og naturressurser
 • Fast eiendom
 • Kapitalmarkeder
 • Media
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Olje og gass
 • Teknologi
 • Telekommunikasjon
 • Økonomitjenester
 • 1995, Spesialfag i skatterett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

 • 1993, Spesialfag i selskapsrett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

 • 1992, Cand. Jur, Juridisk faktultet, Universitetet i Oslo

 • Advokatbevilling

 • 1997 - d.d, KPMG Law Advokatfirma AS, Advokat og Director

 • 1994 - 1997, Oslo fylkesskattekontor, Førstekonsulent

 • 1992 - 1994, Telemark fylkesskattekontor, Førstekonsulent