close
Share with your friends

Roger Sagmoen

Senior Manager/Statsautorisert revisor

KPMG i Norge

Roger Sagmoen er siviløkonom, statsautorisert revisor og Manager ved KPMGs Hamarkontor. Han er tilknyttet DPP Accounting and Reporting (KPMGs fagavdeling) i 40 % stilling. Roger har bred revisjonserfaring med et kundespekter omfattende alt fra store børsnoterte foretak til SMB-kunder innen en rekke bransjer, samt ideelle organisasjoner. Fremste spesialområde er skadeforsikring, mens andre bransjer som særskilt kan trekkes fram er bygg- og anleggsvirksomhet, industriell produksjon og eiendom. Roger har vært tungt involvert på revisjonssiden i en rekke M&A-prosesser av ulike størrelse og kompleksitet. Roger har en sterk lidenskap for regnskapsfaget, med både NGAAP og IFRS som nedslagsfelt. I stillingen som forretningsanalytiker i Eika Forsikring AS opparbeidet han seg også solid erfaring med risikovurdering og –rapportering for skadeforsikringsforetak, spesielt markedsrisiko og motpartsrisiko.

Kontakt

Epost: roger.sagmoen@kpmg.no

Telefon: +47 4771 5237

 

Kompetanseområder

Regnskapsføring ved transaksjoner Transaksjoner
Roger Sagmoen

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2010, Master i Regnskap og Revisjon, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 2007, Master i Økonomisk analyse, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 2005, Bachelor i Revisjonsfag, Høgskolen i Hedmark, avd. Rena

Akkreditering

  • Statsautorisert revisor

  • IFRS

Arbeidserfaring

  • 2018 - d.d, KPMG AS, Senior Manager

  • 2014 - 2018, Eika Forsikring AS, Forretningsanalytiker

  • 2012 - 2014, KPMG AS, Manager

  • 2007 - 2012, Deloitte AS, revisor (medarbeider, senior)

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg

  • Hamar, NO