Remi Selsbakk

Director

KPMG i Norge

Remi er director og statsautorisert revisor. Han har over 18 års erfaring fra revisjon av små og mellomstore virksomheter innenfor eiendom, bilbransjen, industri, handel, helsesektoren mv. Erfaringen omfatter områder som oppkjøp, restrukturering og bransjespesifikke regnskaps-, skatte- og avgiftsmessige spørsmål. Remi har også erfaring fra små og mellomstore konsern. I det arbeidet inngår blant annet konsolidering/utarbeidelse av konsernregnskap.

Kontakt

E-post: remi.selsbakk@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9914
LinkedIn

  • Bilindustri
  • Bygg- og anleggsvirksomhet
  • Fast eiendom
  • Revisjon
  • 2009: Statusautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 2001- dd. KPMG AS. Director fra 2014

  • 1998-2001. Ernst & Young AS. Senior revisor

  • 1995-1998. Nordland fylkesrevisjon. Revisor