Pål-Martin Schreiner

Advokat / Director

KPMG i Norge

Pål-Martin er en del av KPMGs selskapsskattegruppe og har jobbet i KPMG siden februar 2016. Han har arbeidserfaring fra arbeid i privat og offentlig sektor og har blant annet jobbet med spørsmål innen norsk og internasjonal skatterett, transfer pricing og M&A.

Kontakt

E-post: pal.schreiner@kpmg.no

Telefon: +47 4063 4526

 • Administrativ klage til skattemyndighetene
 • Forespørsel fra skattemyndighetene ifbm bokettersyn
 • Skatteimplikasjoner ved avhending
 • Skattemessige konsekvenser av fusjoner og oppkjøp
 • Skatteregelverk og compliance-regler
 • 2007, Cand. Jur., Universitetet i Oslo

 • 2016 - d.d., KPMG Law Advokatfirma AS, Advokat/Senior Manager

 • 2014 - 2016, Advokatfirmaet PwC, Manager

 • 2013 - 2014, PwC Danmark, Manager

 • 2011 - 2013, Advokatfirmaet PwC, Manager

 • 2007 - 2011, Sentralskattekontoret for utenlandssaker, skattejurist