close
Share with your friends
Merete Skjelsbæk

Merete Skjelsbæk

Director

KPMG i Norge

Merete Skjelsbæk | Director

Merete Skjelsbæk er Senior Manager for GRC (Governance, Risk and Compliance Services) i KPMG, der internrevisjon, compliance, internkontroll, risikostyring og øvrige revisjonsnære tjenester er tilhørende. Før denne rollen har Merete vært internrevisor i Norsk Hydro og Kirkens Nødhjelp, samt jobbet 15 år med bestandsforvaltning i ideelle organisasjoner i og utenfor Norge.

Merete arbeider med prosjekter som innebærer utredning, analyse, etterprøving, vurdering og implementering av styring, tjenester, prosesser og virksomheter i ulike sektorer.

Merete har gjort revisjoner innenfor anskaffelser, lagerhold, leverandør- og kontraktshåndtering, kvalitetssystem, CSR, GDPR, HR- og lønnssystem og styringssystem. Vider har hun erfaring med oppfølgning av offentlige bevilginger og lisenser, organisasjonsutvikling, sertifiseringsordninger og ansvarlighet og etterrettelighet. Merete har også erfaring med å sette opp varslingssystem og håndtering av interne og eksterne klager og varslingssaker.

Merete er diplomert internrevisor fra IIA (Institute of Internal Auditors) Norges og sertifisert av Professional Evaluation and Certification Board i GDPR. Hun har lang erfaring fra gjennomføring av prosjekterer etter ulike standarder og metodikker, herunder ISO standarder, IIA standarder, PDCA, LEAN, og COSO ERM. Innenfor prosjektledelse har Merete Skjelsbæk solid erfaring med resultatbasert styring og etterrettelig forvaltning.

 

Kontakt

E-post: merete.skjelsbaek@kpmg.no

Telefon: +47 922 27 979

LinkedIn

Kompetanseområder
Bærekraft Effektiv drift Risikostyring Strategi
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2012, Intern revisjon: Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll, Handelshøyskolen BI

  • 1996, Master Utviklingsstudier, Universitetet i Göteborg

Akkreditering
  • GDPR Foundation

  • Diplomert internrevisor

Arbeidserfaring
  • 2017 - 2018, Norsk Hydro, Senior Internal Auditor/Investigator

  • 2015 - 2017, Norsk Hydro, Head of Internal Audit Brazil

  • 2002 - 2013, Kirkens Nødhjelp, Programkoordinator, Prosjektleder, Internrevisor

  • 1998 - 2002, Svenske Røde Kors, Delegatrekrutering og Programadministrator

  • 1996 - 1997, Norges Røde Kors, Delegat

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere