Kim C. Saxvik

Senior Manager

KPMG in Norway

Kim er senior rådgiver innen Cyber Security og lederrådgivning. Han har 14 års strategisk erfaring fra energi, IT-bransjen, finans og offentlig sektor i forskjellige lederroller og siste åtte år innen management consulting. Kim har bred og lang erfaring i å identifisere og sikre resultater og gevinstrealisering gjennom effektiv styring av IT-investeringer, risiko, kvalitet, leverandører, leveranser og prosjekter. Saxvik har en bred linje og konsulent erfaring innen følgende hovedområder: Eierstyring, virksomhetsstyring og transaksjonserfaring - Strategi, styring, effektivitet og økonomierfaring - Risiko, beredskap og sikkerhetserfaring - Sourcing og anskaffelseserfaring. Kim setter seg raskt og effektivt inn i en ny virksomhet sitt metodikk, perspektiv, kultur og historie. Han er alltid proaktiv, rasjonell og strukturert fremgangsmåte med høy fokus på å etterlate konkrete resultater hos kunden.

Kontakt

E-post: kim.saxvik@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9342
LinkedIn

  • Energi og naturressurser
  • Helse og omsorg
  • Internasjonale markeder
  • Myndigheter og offentlig sektor
  • Nasjonale markeder
  • Rådgivning
  • 1999 Cand. Scient. Universitetet i Tromsø med hovedvekt på IT-kommunikasjon, programmering og distribuerte systemer

  • 2001 - 2009 Statkraft, Vice President IT-governance and risk Management

  • 2000 - 2001 Ericsson, Utvikler

  • 1999 - 2000. Økokrim, Spesialetterforsker