close
Share with your friends
Kim Saxvik

Kim C. Saxvik

Senior Manager

KPMG in Norway

Kim er senior rådgiver innen Cyber Security og lederrådgivning. Han har 14 års strategisk erfaring fra energi, IT-bransjen, finans og offentlig sektor i forskjellige lederroller og siste åtte år innen management consulting. Kim har bred og lang erfaring i å identifisere og sikre resultater og gevinstrealisering gjennom effektiv styring av IT-investeringer, risiko, kvalitet, leverandører, leveranser og prosjekter. Saxvik har en bred linje og konsulent erfaring innen følgende hovedområder: Eierstyring, virksomhetsstyring og transaksjonserfaring - Strategi, styring, effektivitet og økonomierfaring - Risiko, beredskap og sikkerhetserfaring - Sourcing og anskaffelseserfaring. Kim setter seg raskt og effektivt inn i en ny virksomhet sitt metodikk, perspektiv, kultur og historie. Han er alltid proaktiv, rasjonell og strukturert fremgangsmåte med høy fokus på å etterlate konkrete resultater hos kunden.

Kontakt

E-post: kim.saxvik@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9342
LinkedIn

Kompetanseområder
Energi og naturressurser Helse og omsorg Internasjonale markeder Myndigheter og offentlig sektor Nasjonale markeder Rådgivning
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 1999 Cand. Scient. Universitetet i Tromsø med hovedvekt på IT-kommunikasjon, programmering og distribuerte systemer

Arbeidserfaring
  • 2001 - 2009 Statkraft, Vice President IT-governance and risk Management

  • 2000 - 2001 Ericsson, Utvikler

  • 1999 - 2000. Økokrim, Spesialetterforsker

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere