Janne Britt Saltkjel | KPMG | NO
close
Share with your friends

Janne Britt Saltkjel

Director, Risk Consulting

KPMG i Norge

Janne Britt jobber i KPMGs Risk Consulting. Hun har over 20 års erfaring med styring og kontroll, med særlig fokus på finansiell og operasjonell risikostyring, internkontroll, compliance og internrevisjon, samt spesialfelter som antikorrupsjon og antihvitvasking. Janne Britt har bl.a. fartstid fra både 1., 2. og 3. linje i finansbransjen og som konsulent ledet utviklings- og implementeringsprosjekter, evalueringer og revisjonsoppdrag. Samlet har dette gitt Janne Britt en usedvanlig bredde og helhetlig forståelse for styring og kontrollprosesser, evne til å identifisere forbedringsområder, samt utvikle og få på plass hensiktsmessige løsninger og prosesser. De siste årene har Janne Britt særlig jobbet med compliance og operasjonell risikostyring, herunder fortolkning, gapanalyser og tilpasning til regulatoriske krav samt utvikling og implementering av rammeverk.

Kontakt

E-post: janne.saltkjel@kpmg.no

Telefon: + 47 9912 0195

LinkedIn

Kompetanseområder

Internrevisjon Risikostyring

Utdanning og kvalifikasjoner

 • 2013, Avtalerett, kjøpsrett, erstatningsrett, UiO

 • 2008, Strategisk forretningsforståelse, NHH

 • 2003, Internrevisjon, risikostyring, corporate governance, BI

 • 1996, Siviløkonom, NHH

Akkreditering

 • CRMA, CIA, Diplomert Internrevisor

Arbeidserfaring

 • 2018 - d.d, KPMG, Director

 • 2016 - 2018, Nordea, Senior Operational Risk Expert

 • 2013 - 2016, Multiconsult, Group Compliance Officer

 • 2010 - 2012, Deloitte, Senior manager

 • 1999 - 2007, DNB, Hhv Kundeansvarlig Konsernkundedivisjonen, Revisjonsleder Konsernrevisjonen

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg

 • Oslo, NO