close
Share with your friends
Ivar Storvik

Ivar Storvik

Director

KPMG i Norge

Ivar arbeider i enheten for Regulatorisk rådgivning i KPMG, som er den ledende ekspertgruppen innen regulatorisk rådgivning og implementeringsstøtte. Ivar har de siste 10 årene jobbet med banktilsyn, bankanalyse, ICAAP/SREP og makroovervåkning i Finanstilsynet. Han har blant annet hatt ansvaret for gjennomføring av stedlige tilsyn i enkeltbanker, vurdere bankenes ICAAP, gjennomføre SREP på enkeltbanker, ansvaret for utviklingen av Finanstilsynets beregningsmodeller for pilar 2-påslag på kredittområdet, utvikling av kredittanalyseverktøy for bankenes utlån til næringslivskunder – blant annet ved bruk av Finanstilsynets SEBRA-modell, Finanstilsynets stresstestmodell for banker og gjennomføring av tematilsyn på bankenes utlån til næringseiendom.

Kontakt

E-post: ivar.storvik@kpmg.no

Telefon: +47 4728 2803

LinkedIn

Kompetanseområder
Forsikringsrisiko Kredittrisiko Markedsrisiko Modellrisiko Operasjonell risiko Risikostyring Styregovernance Svakheter i internkontroll
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2017, Fordypningsstudium i avansert kredittanalyse, NHH

  • 2008, Master of Applied Finance, Macquarie University Sydney

  • 2002, Master of Science in Business, Handelshøgskolen i Bodø

  • 2000, Økonomi og administrasjon, Høgskolen i Telemark

Arbeidserfaring
  • 2019 - d.d., KPMG AS, Director

  • 2017 - 2019, Finanstilsynet, Spesialrådgiver i seksjon for makroovervåkning

  • 2009 -2017, Finanstilsynet, Spesialrådgiver i seksjon for banktilsyn

  • 2003 - 2007, Finansdepartementet, Rådgiver i finansavdelingen

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere