Harald Sylta

Partner, Revisjon

KPMG i Norge

Harald er partner og styreleder i KPMG. Han har bred erfaring fra revisjon og rådgivning innen middle market. Samtalepartner med eiere og ledelse for å klargjøre konsekvenser av ulike muligheter innen oppkjøp, omorganiseringer, eiermessige forhold, effektivisering, samt skatte/avgiftrelaterte problemstillinger mm. Han har også omfattande konsulentvirksomhet inn mot blant annet økonomisk styring; budsjettering, kalkylearbeid, rapportering, finansiering og omstrukturering. Revisjonserfaring er variert og omfatter produksjonsbedrifter og industri innen oljeservice, næringsmiddel og havbruk i tillegg til fast eiendom og handelsvirksomheter.

Kontakt

  • Myndigheter og offentlig sektor
  • Revisjon
  • Risikorådgivning
  • Rådgivning
  • Tjenester - internrevisjon, risiko og compliance
  • 1988 - Statsautorisert revisor (NHH)

  • 2009 - dd: KPMG AS

  • 1988 - 2009: Noraudit og BDO