Bilde av Gunnar Sotnakk

Gunnar Sotnakk

Partner, Revisjon

KPMG i Norge

Gunnar er partner og statsautorisert revisor. Han har over 20 års erfaring fra revisjon. Han har spesielt erfaring med selskaper innen IKT-sektoren, som for eksempel software selskaper, IT-konsulenter og selskaper som selger teknologisk utstyr. Videre har han jobbet med mye med selskaper innen oljeservice. Gunnar har lang erfaring med børsnotere selskaper og er ansvarlig partner for flere av disse. Gunnar er akkreditert for både USGAAP- og IFRS-rapportering. Han har lang erfaring knyttet til transaksjoner som fusjoner, fisjoner, kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelser. I tillegg til å være ansvarlig revisor for flere revisjonsoppdrag er Gunnar benyttet som foredragsholder, både eksternt overfor kunder og internt i KPMG. Av faglig spesialistkompetanse nevnes spesielt konsernregnskap, immaterielle eiendeler, aksjebasert avlønning, pensjon og inntektsføring.

Kontakt

E-post: gunnar.sotnakk@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9279
LinkedIn

Kompetanseområder
Energi og naturressurser Olje og gass Oljefelttjenester Revisjon
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2001 - MBA NHH

  • 1998 - Høyere revisor studium

  • 1994 - Silviløkonom NHH

Akkreditering
  • USGAAP- og IFRS-rapportering

Arbeidserfaring
  • 1994 - dd: KPMG. Partner fra 2008

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere