Clint Sookermany

Partner

KPMG i Norge

Clint har høy kompetanse innen strategiimplementering, drift og styring av shared services og IT-virksomhet, distribusjonsmodeller, endringsledelse og risiko-/kapitalstyring. I tillegg har han gjennomført flere store digitaliserings-, system- og effektiviseringsprosjekter. Innenfor finansiell sektor har han og bidratt mye med regulatorisk ekspertise innen kapitaldekningsregelverk, konsesjonsbetingelser og beskyttelse av kunde. Clint har over 20 års erfaring fra bankvirksomhet, forsikring, kapitalforvaltning, investeringsrådgivning. Dette innebærer full forståelse av kjerneprosesser og forretningsmodeller. Clint har bistått flere store og mellomstore finansinstitusjoner i Skandinavia, samt flere internasjonale. I sitt arbeid har han også bistått interesseorganisasjoner innen bransjen med myndighetskommunikasjon vedrørende nye regulatoriske rammevilkår og kommunikasjon med deres respektive medlemmer. Han har jobbet med med investorer og oppstartselskaper innen både FinTech, InsurTech og RegTech.

Kontakt

Telefon: +47 9526 1278
E-post: clint.sookermany@kpmg.no
LinkedIn

Kompetanseområder
Bankvirksomhet Forsikring Kapitalmarkeder Risikorådgivning Risikostyring, selskapsledelse og compliance Rådgivning Teknologi Tjenester - internrevisjon, risiko og compliance Verdipapirer Økonomitjenester
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 1991-1996: Cand. Mag. Økonomisk Administrativ studieretning, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring
  • KPMG: Partner Mgmt Consulting - Leder Technology og Financial Services, oktober 2016

  • Delfi Data: Direktør, Salg og Leveranse og Utvikling, 2016

  • PwC AS: Senior Manager-Partner, Financial Services, 2006-2015

  • Vital Forsikring ASA: Produktdirektør Digitale tjenester, 2002-2006

  • FS-IBM Professional Services: Engagement Director Financial Services, 1998-2002